Forskningsnätet SkånePÅ GÅNG i Forskningsnätet Skåne

  • Sommaren 2023 deltog 15 sommarstipendiater i projekt hos forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet och Malmö universitet. Stipendiaterna är elever i Forskningsnätet Skånes medlemsskolor. Stipendierna kan ges tack vare bidrag från Oscar och Maria Ekmans Donationsfond.
  • Till hösten 2023, eller möjligen tidigt vt 2024, planeras en ekonomidag för gymnasieelever på temat Kärvare tider? Vad forskare och praktiker säger om lågkonjunktur, finanskriser och andra dystra inslag i samhällsekonomin. Medverkande bl a Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia Uppsala universitet, Katarina Graffman, fil dr, konsumentantroplog, Andreas Bergh, docent i nationalekonomi Lunds universitet, Thomas Frostberg, ekonomijournalist Sydsvenskan.
  • Under 2024 planeras start för ett flerårigt projekt inom växtforskning för gymnasieelever på temat Varmare klimat – vad betyder det för livsmedels- och materialproduktion i Norden? Projektet kommer förutom biologi och kemi att omfatta även teknik, ekonomi, handel och samhälle/politik.

Vad är Forskningsnätet Skåne?

En sammanslutning av skånska gymnasieskolor som bestämt sig för att ge vetenskapliga perspektiv hög prioritet i undervisningen. Verksamheten startade 2000 på Österlengymnasiet i Simrishamn och spreds 2008 till fler skolor. Idag ingår Nicolaiskolan, Tycho Braheskolan och Filbornaskolan i Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö och HTS, Hässleholms Tekniska Skola.

Forskningsnätet har sedan starten genomfört ca 400 forskarföredrag, studiebesök och längre projekt och mer än 300 forskare har medverkat.

Forskningsnätet har också sedan 2012 en verksamhet där sommarstipendiater vistas två veckor i forskningsmiljö – t o m sommaren 2023 har totalt 136 elever fått denna möjlighet. Här kan du ladda ner en tabell som visar ämnen och institutioner där sommarstipendiater vistats under perioden 2012-2023.

Forskningsnätets verksamhet i övrigt har på senare år främst bestått av projekt med mer långsiktig forskarmedverkan, främst i samband med elevernas gymnasiearbete (s k husforskarprojekt).

Du hittar mer information om Forskningsnätets bakgrund, historia och utvecklingsarbete i rapporten Forskningsnätet Skåne – försök till forskningskommunikation på skolans villkor (VIS skriftserie nr 7, 2015). En större utvärdering av verksamheten, genomförd 2012-2015,  kan du läsa om i rapporten Skola möter vetenskap – ett projekt för att öka vetenskaplig förståelse och förmåga (Vetenskap & Allmänhet, VA-rapport 2015:4).

Exempel på ämnen som tagits upp i Forskningsnätet hittar du här. En förteckning över de flesta medverkande 2000-2016 finns här.

Postadress: Forskningsnätet Skåne,
c/o S:t Petri skola, Fersens väg 1, 211 42 Malmö.
Kontaktperson: Olle Alexandersson, olle.alexandersson@forskningsnatet.se, 0046-708577915