Forskningsnätet Skåne


Vad är Forskningsnätet Skåne?

En sammanslutning av fem skånska gymnasieskolor som bestämt sig för att ge vetenskapliga perspektiv hög prioritet i undervisningen. Verksamheten startade 2000 på Österlengymnasiet i Simrishamn och spreds 2008 till fler skolor. Idag ingår Olympiaskolan, Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö och HTS, Hässleholms Tekniska Skola.

Forskningsnätet har sedan starten genomfört ca 400 forskarföredrag, studiebesök och längre projekt och mer än 300 forskare har medverkat. Forskningsnätet har också sedan 2012 en verksamhet där sommarstipendiater vistas två veckor i forskningsmiljö – t o m sommaren 2018 hade sammanlagt 73 elever från de fem skolorna fått denna möjlighet.

Du hittar mer information om Forskningsnätets bakgrund, historia och utvecklingsarbete i rapporten Forskningsnätet Skåne – försök till forskningskommunikation på skolans villkor (VIS skriftserie nr 7, 2015). En större utvärdering av verksamheten, genomförd 2012-2015,  kan du läsa om i rapporten Skola möter vetenskap – ett projekt för att öka vetenskaplig förståelse och förmåga (Vetenskap & Allmänhet, VA-rapport 2015:4).

Exempel på ämnen som tagits upp i Forskningsnätet hittar du här. En förteckning över de flesta medverkande 2000-2016 finns här.