Forskningsnätet Skåne


Vad är Forskningsnätet Skåne?

En sammanslutning av fem skånska gymnasieskolor som bestämt sig för att ge vetenskapliga perspektiv hög prioritet i undervisningen. Verksamheten startade 2000 på Österlengymnasiet i Simrishamn och spreds 2008 till fler skolor. Idag ingår Olympiaskolan, Nicolaiskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg, S:t Petri skola i Malmö och HTS, Hässleholms Tekniska Skola.

Forskningsnätet har sedan starten genomfört närmare 400 forskarföredrag, studiebesök och längre projekt och mer än 300 forskare har medverkat. Forskningsnätet har också sedan 2012 en verksamhet med sommarstipendiater i forskningsmiljö – t o m sommaren 2016 hade sammanlagt 50 elever från de fem skolorna fått denna möjlighet.

Om du vill läsa mer om vad Forskningsnätet Skåne gjort under perioden ht 2008-vt 2016, gå till Forskningsnätets gamla hemsida genom att klicka här. Notera att hemsidan inte längre uppdateras med ny information utan nyheter från Forskningsnätet presenteras fr o m ht 2016 i stället här nedan.