Paket och moduler – introduktion och översikt


VIS paket och moduler kan användas fristående eller som start på ett skräddarsytt projekt. De kan anpassas efter dina speciella önskemål. Läs introduktionerna nedan och klicka på resp rubrik om du vill ha mer information. Vill du ha mer information, kontakta VIS.

Utbildning till processledare
Skicklig hantering av processer är ett måste för att lyckas med skolutveckling. Processledaren har en viktig och känslig nyckelroll, svår att klara utan grundläggande utbildning. VIS erbjuder från hösten 2018 en grundutbildning, antingen skräddarsydd för din skola eller i öppen form.

Att undervisa hjärnsmart
Hur du kan göra din undervisning effektivare genom att ta hänsyn till aktuella neurovetenskapliga rön.

Lösningsfokuserade samtal
Om något har gått fel – varför gräva ned sig i problemet och inte snarare inrikta sig på att hitta framkomliga vägar till det önskvärda tillståndet, det som problemet hindrar oss att uppnå? Det låter enkelt och självklart men erfarenheten visar att vi människor sällan spontant hanterar situationer på det sättet. Det krävs faktiskt både genomtänkt teknik och en del träning.

Bedömning för lärande
Forskningen har visat att bedömning för lärande är ett av de mest kraftfulla verktygen som kan förbättra elevernas prestationer.

Föreställningar om och förhållningssätt till lärande
Vilka föreställningar har elever om undervisning? Vilka tar de med sig in i klassrummet och hur påverkar det hur eleven lär sig? Programmet bygger på forskning om pojkars förhållningssätt till läsning i svenskämnet i skolan.vara_tjanster_startsida

Retorik – ett kommunikativt verktyg
Från din egen utbildningstid minns du säkert någon lärare extra tydligt. Kanske var det en lärare som trollband dig så att du lyckades över förväntan med din kurs. Vad var det då som egentligen hände? Vad berodde det på? Kan alla lära sig att övertyga andra som han eller hon gjorde eller är det få förunnat?

VIS FörsteLär – kompetensutveckling för förstelärare
VIS FörsteLär har skapats av erfarna VIS-lärare och är ett helt system för utveckling av förstelärarens kompetens. Siktet är inställt på förstelärararens centrala uppgifter: att handleda kolleger och leda kollegialt lärande.

.