Nyheter och kommentarer

Recessionsrisk och fladdermöss – ett par tips

28 april 2020. Hur ekonomiskt sårbara av coronokrisens verkningar är OECD-länderna? The Economist har rangordnat dem (18 april 2020). Den som är mer intresserad av djurens värld kan i samma nummer läsa om en forskningsstudie där de förtalade fladdermössen får en viss upprättelse ifråga om skulden till smittspridningen. När det gäller […]


Modeller har blivit stridsfråga i pandemitider

23 april 2020. Modeller, framför allt matematiska, är ett verktyg i hanteringen av epidemier. Sedan några dagar pågår i skuggan av coronakrisen en lätt förvirrad kontrovers angående deras värde och användbarhet. Det finns en risk att diskussionen missuppfattas. Vissa kan dra slutsatsen att det bara leder fel att använda modeller i […]


Efter corona – mer vetenskap(?)

17 april 2020. Vad kommer efter coronakrisen? Säkert ställdes den frågan av någon redan på krisens första dag. Bland de allt ymnigare svaren har vi hittills bara träffat på ett som betonar att postcorona borde leda till en starkare ställning för vetenskap när vi kommer ut på andra sidan (ja, alltså […]


Satsning i Östra Göinge rena modellprojektet

1 april 2020. Under tre år ska VIS bistå Östra Göinge kommun i arbetet på att bygga upp en hållfast organisation för skolutveckling i grundskolan. Projektet som startar våren 2020 och pågår tre år är ett av VIS största. Dessutom ett uppdrag helt i linje med VIS grundidé: att kombinera kompetens […]


VIS-medlems avhandling medieuppmärksammad

10 mars 2020. I höstas skrev vi här på nyhetsplats om VIS-medlemmen Ingemar Karlssons färska avhandling som handlar om elever med svårigheter i matematik (Nyheter och kommentarer 5 oktober 2019). Nu har avhandlingen uppmärksammats på nyhetsplats i Svenska Dagbladet (7 mars 2020). I tidningens artikel intervjuas också den kanadensiska matematikprofessorn Erin […]


Delikat pussel med timmar väntar

23 februari 2020. I sportlovens tid uppdrar utbildningsministern åt Skolverket att se över grundskolans timplaner. Bättre balans mellan ämnena sägs vara avsikten: ”I skolan ska alla elever lära sig det man behöver för att kunna försörja sig, läsa vidare och vara en aktiv samhällsmedborgare”, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande. Kanske […]