Genomförda uppdrag


viswashereHär kan du läsa om några av våra genomförda uppdrag.

Läsåret 2014/15

Uppdrag inom skolutveckling

VIS har under året utfört ett 20-tal större skolutvecklingsuppdrag, främst inom skånska kommuner.

På nationell nivå:

 • Modul för läslyftet, Skolverket (2015-2016)

På regional nivå:

 • Översätta och sammanfatta aktuell didaktisk forskning

På kommunal nivå:

 • Forskningscirkel för rektorer och förskolechefer
 • Skriftlig dokumentation av forskningscirklar
 • Studie av kemiundervisningen i en kommun
 • Förberedelse av Kunskapsdag för all skolpersonal i en kommun
 • Inledning av analysarbete av skolutvecklingsbehov
 • Analys- och utbildningsstöd

På skolnivå:

 • Handledning av rektor för komvux
 • Forskningscirkel för Ma/NO-lärare
 • Dokumentation av kompetensutvecklingsdag
 • Studiedag, språkutvecklande arbetssätt
 • Samtalsledare
 • Husforskarprojekt

VIS har även producerat all verksamhet åt Forskningsnätet Skåne från 2013, bl a forskarföredrag och längre projekt med forskare – totalt över 95 projekt och aktiviteter t o m 2015.

 

Läsåret 2013/14

Uppdrag inom skolutveckling

VIS har under året utfört ett 10-tal större skolutvecklingsuppdrag, främst inom skånska kommuner.

På nationell nivå:

 • Studie av skolverksamhetens förståelse av begreppet Beprövad erfarenhet

På regional nivå:

 • Översätta och sammanfatta aktuell didaktisk forskning

På kommunal nivå:

 • Forskningscirkel för rektorer och förskolechefer
 • Genomlysning (inventering och analys) av kompetensutvecklingsbehoven i en kommun
 • Studie av språkutvecklande arbetssätt i förskolan
 • Förberedelse av Kunskapsdag för all skolpersonal i en kommun
 • Inledning av analysarbete av skolutvecklingsbehov

På skolnivå:

 • Handledning av rektor för komvux
 • Forskningscirkel för Ma/NO-lärare
 • Samtalsledare

mariasuddig_slide