Uppdrag och projekt – exempel


Här får du exempel på uppdrag och projekt som VIS arbetat med de senaste åren. Mer om verksamheten hittar du också på Facebook här.

SKOLUTVECKLING ALLMÄNT

På nationell nivå

 • Analys av lärares erfarenheter av och inställning till digitala verktyg i undervisningen
 • Modul för Läslyftet (på uppdrag av Skolverket)
 • Studie av hur lärare och skolledare uppfattar begreppet ”beprövad erfarenhet”
 • Analys och förslag på temat ”vad behöver alla som gått ut gymnasiet veta om vetenskap”

På regional och kommunal nivå

 • Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 (tillsammans med KFSK/FoU Skola)
 • Översättning och sammanfattning av aktuell didaktisk forsknin
 • Kemi i förskolan (lärarfortbildning)
 • Forskningscirklar för olika kategorier som rektorer, förskolechefer, arbetslagsledare, skolbibliotekarier och lärare i olika ämnen
 • Analys av försteläraruppdraget
 • NTA-utbildning för lärare
 • Kemiundervisningen i en kommun – analys av resultat, förbättringsförslag
 • Förberedelse och genomförande av Kunskapsdagar vid terminsstart för all skolpersonal i en kommun
 • Systematisk skolutveckling – åtgärdsprogram baserade på egenanalys i skolan
 • Förstudier till analys av kommunens skolutvecklingsbehov
 • Inventering och analys av kompetensutvecklingsbehov i kommunens skolor
 • Analys- och utbildningsstöd för kommunens skolutvecklingsarbete
 • Studie av språkutvecklande arbetssätt i förskolan

På skolnivå (se även VIS-PARTNER)

 • Forskningscirklar för lärare i olika ämnen
 • Forskarutbildade lärare som resurs i skolan – gemensamma mål mm
 • Handledning av skolledare i komvux
 • Processtöd för skolutveckling för skolledning och arbetslagsledare
 • Dokumentation av kompetensutvecklingsdag
 • Studiedag om språkutvecklande arbetssätt
 • Samtalsledare – utbildning och stöd
 • Retorik- och talarutbildningar
 • Följeforskning vid filmprojekt i skolan (på uppdrag av Film i Skåne)

VIS-PARTNER och MÖT FORSKARNA

 • Vetenskaplig metod – stöd för gymnasiearbetet (lärarfortbildning)
 • Husforskarprojekt (= medverkan av forskare i en skola under längre tid, ofta med koppling till gymnasiearbetet)
 • Mångfald av liv (samarbete med forskare knutna till Pufendorfinstitutet i Lund)
 • Genetik och etik – föredrag och seminarium
 • Vatten som natur- och samhällsresurs

VIS SKOLA & FÖRETAG

 • Young Infra Academy – framtidens infrastruktur (uppdrag från InfraSweden 2030)
 • Samverkan företag-skola vid gymnasiearbetet

VIS har även producerat all verksamhet åt Forskningsnätet Skåne från 2013, bl a forskarföredrag och längre projekt med forskare – totalt över 100 projekt och aktiviteter.

 

mariasuddig_slide