Detta erbjuder vi


VIS kan bland annat hjälpa dig med:

lärarfortbildning,

ledarskapsutveckling,

mentorskap/coachning,

analyser av utvecklingsbehov,

processtöd,

handledning i uppföljning

utvärdering av utvecklingsarbete

forskningsöversikter och -sammanfattningar

 

Vid sidan av helt skräddarsydda lösningar erbjuder VIS även generella moduler och paket som kan anpassas till dina behov. Många gånger kan det vara praktiskt och bekvämt att starta ett projekt genom att utgå från en sådan modell.

Undervisa hjärnsmart

Att undervisa hjärnsmart handlar inte om att du ska skrota dina pedagogiska metoder och modeller utan snarare komplettera, tvista och justera för att jobba med hjärnan – inte mot den.Den här modulen handlar om hur du kan effektivisera undervisningen genom att bygga broar mellan pedagogik (vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet) och neurovetenskap.

Aktivitetspedagogik
Undervisning och övningar kring aktivitetspedagogik som binder ihop och skapar förståelse för flera av de mål som eleverna ska uppnå i skolans olika ämnen.

Bedömning för lärande
Forskningen har visat att bedömning för lärande är ett av de mest kraftfulla verktygen som kan förbättra elevernas prestationer.

Föreställningar om och förhållningssätt till lärande
Vilka föreställningar har elever om undervisning? Vilka tar de med sig in i klassrummet och hur påverkar det hur eleven lär sig? Programmet bygger på forskning om pojkars förhållningssätt till läsning i svenskämnet i skolan.vara_tjanster_startsida

Retorik – ett kommunikativt verktyg
Från din egen utbildningstid minns du säkert någon lärare extra tydligt. Kanske var det en lärare som trollband dig så att du lyckades över förväntan med din kurs. Vad var det då som egentligen hände? Vad berodde det på? Kan alla lära sig att övertyga andra som han eller hon gjorde eller är det få förunnat?

VIS FörsteLär – kompetensutveckling för förstelärare
VIS FörsteLär har skapats av erfarna VIS-lärare och är ett helt system för utveckling av förstelärarens kompetens. Siktet är inställt på förstelärararens centrala uppgifter: att handleda kolleger och leda kollegialt lärande.

Vill du ha mer information redan nu kontakta VIS.