VIS styrelse och revisorer


VIS styrelse består just nu av följande personer:

Birgitta Henecke, ordförande
Annika Andersson
Thérèse Blomberg
Maria Brännström, verksamhetsledare
Margareta Ekborg
Kjell Wahlström
David Örbring (suppleant)

VIS ekonomiansvarige, Håkan Lundgren, är ständigt adjungerad till styrelsens möten.

VIS revisor är Sverker Zadig med Marianne Almström som suppleant.