VIS styrelse


Styrelse

Viktoria Lindén, ordförande
Annika Andersson
Maria Brännström, verksamhetsledare
Margareta Ekborg
Eva Pennegård
Camilla Tangvald, vice ordförande
Rickard Wester
Anna Ponnert (suppleant)

VIS ekonomiansvarige, Håkan Lundgren, är ständigt adjungerad till styrelsens möten.