VIS styrelse och revisorer


Styrelse

Annika Andersson
Thérèse Blomberg
Maria Brännström, verksamhetsledare
Margareta Ekborg
Kjell Wahlström
Anna Ponnert (suppleant)

VIS ekonomiansvarige, Håkan Lundgren, är ständigt adjungerad till styrelsens möten.

 

Revisorer

Sverker Zadig, ordinarie revisor
Marianne Almström, revisorssuppleant