Forskningsnätet Skåne – medverkande 2000-2016


Det stora flertalet medverkande är forskare knutna till universitet, högskolor, företag eller myndigheter.

Verksamhetsledare för Forskningsnätet har varit Olle Alexandersson (2000-2013) och Maria Brännström (2014-2016). Från 2016 sköts verksamhetsledningen av VIS.

Presenterade personuppgifter var aktuella vid senaste medverkan, titlar o d har normalt inte uppdaterats senare.

På listan saknas uppskattningsvis ett 50-tal personer. Det gäller dels medverkande under Forskningsnätets tidigaste år i samband med framför allt studiebesök på forskningsinstitutioner och företag, dels vissa handledare till Forskningsnätets sommarsdtipendiater.

 

Abbott, Jessica, fil dr, docent Lunds universitet – Genetik, epigenetik

Abrahamson, Kjell Albin, journalist, författare – Östeuropa

Abreha, Kibrom, doktorand SLU/Plant Link – Växtskyddsbiologi

Ainalem, Marie-Louise, fil dr ESS AB – Fysikalisk kemi, forskning med neutronspridning

Alexandersson, Erik, fil dr, docent Lunds universitet – Molekylär växtbiologi, växtskyddsbiologi

Almström, Marianne, gymnasielektor, VIS-lärare – Kemi, sommarstipendiater

Amano Hiroshi, professor Nagoya University – 2014 Nobel Laureate in Physics – LED-teknologi

Andersson, Agneta, universitetslektor Uppsala universitet – Kost och hälsa

Andersson, Carl-Axel, studierektor Lunds universitet – Kemi

Andersson, Gunvor, professor Lunds universitet – Samhällsvetenskaplig metod

Andersson, Klas, tekn dr Chalmers – Teknik för minskad klimatpåverkan

Andersson, Richard, doktorand Lunds universitet – Språk, eye-tracking, motion tracking

Astner, Anton, student Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm – Detaljhandelsutbildning

Balkenius, Christian, docent Lunds universitet – Intelligenta robotar

Beech, Jason – doktorand Lunds universitet – Nanovetenskap/-teknologi

Bengtsson, Rikard, fil dr Lunds universitet – EU, säkerhetspolitik

Berg, Søren, docent Universitetssjukhuset i Lund – Sömnforskning

Berggren, Anna, Probi AB – Probiotika

Bergman, Patrik, doktorand Malmö högskola – Spel och lärande

Bergmasth, Mikael, ekon dr Lunds universitet – Hållbarhet, CSR i detaljhandeln

Blomdahl, Paul, spelutvecklare Picofun AB – Spel för mobila miljöer

Blomquist, Johan, fil dr AgriFood Economics Centre, Lund – Makroekonomi

Boivie, Ingrid, fil dr Uppsala universitet – IT-användbarhet

Borius, Per-Anders, fil mag Malmö högskola – Retorik

Brandt, Jerker, universitetslektor Malmö högskola – Industridesign

Brante, Göran, universitetsadjunkt Högskolan i Kristianstad – Beteendevetenskaplig metod

Bratt, Christian, student Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm – Detaljhandelsutbildning

Broberg, Gunnar, professor Lunds universitet – Idé- och lärdomshistoria

Brodin, Anders, professor Lunds universitet – Ekologi, naturvetenskaplig metod

Bromander, Sara, med dr forskare, Rättsmedicinalverket, Stockholm – Rättspsykiatri

Brundin, Patrik, professor Lunds universitet – Hjärnforskning

Brunsson, Karin, docent Uppsala universitet – Management, ledarskap

Brülde, Bengt, professor Göteborgs universitet – Lyckoforskning, etik

Christensen-Nugues, Charlotte fil dr Lunds universitet – Sexualitetens idéhistoria

Dahlstrand, Karl, fil dr Lunds universitet – Rättssociologi, internet

Danielsson, Ulf, professor Uppsala universitet – Modern fysik

Davidsson, Henrik, forskare Lunds universitet – Byggnadsdesign, energifrågor byggnader

Delsing, Lars-Olof, professor Lunds universitet – Språkhistoria

Deppert, Knut, professor Lunds Tekniska Högskola – Fasta tillståndets fysik

de Wit Sandström, Ida doktorand Lunds universitet – Hållbar detaljhandel

Diab, Henry, universitetsadjunkt Lunds universitet – Kvinnas ställning i arabisk 1900-talskultur

Dutceac Segesten, Anamaria, PhD Malmö högskola och Lunds universitet – Östeuropa, säkerhetspolitik

Elde, Johanne, kommunikatör Lunds universitet – Detaljhandelsutbildning

Eisele, Per, fil dr – Idrottspsykologi

Ellervik, Ulf, professor Lunds uniersitet – Organisk kemi

Engquist, Eva, konsult, tidigare vice rektor Malmö högskola – Social innovation, delningsekonomi

Eriksson, Ann-Kristin, redaktör SAOB – Arbetet med SAOB

Erlingsson, Gissur, fil dr Linköpings universitet – Korruptionsforskning

Eskilsson, Lena, fil dr Lunds universitet – Lokalisering och profilering i detaljhandeln

Fernandez, Christian, fil dr Malmö högskola – EU-medborgarskap

Fjellström, Christina, professor Uppsala universitet – Måltidsforskning

Fjellström, Roger, docent Umeå universitet – Skolområdets etik

Fredriksson, Cecilia, professor Lunds universitet – Etnologi, hållbar detaljhandel, modevetenskap

Fritzén, Lena, docent Växjö universitet – Pedagogik

Frykman, Jonas, professor Lunds universitet – Etnologi, skola och bildning

Fundberg, Jesper, fil dr, lektor Malmö högskola – Genusvetenskap

Führer, Claus, professor Lunds universitet – Numerisk analys

Gardell, Mattias, professor Uppsala universitet – Religionshistoria, islamofobi

Gayer, Gunborg, rektor Helsingfors svenska arbetareinstitut – Finlands skolväsen

Geels, Antoon, professor Lunds universitet – Religionspsykologi

Gislén, Ylva, fil dr Malmö högskola – Digitalt berättande

Gistorp, Lasse, teknisk chef GT Prototyper, Ystad – 3D-printning

Gisselsson, David, docent Lunds universitet – Klinisk genetik, cancerforskning

Gonzales, Abelardo, professor Lunds Tekniska Högskola – Arkitektur

Granbom, Martin, fil dr Lunds universitet – Ekologi

Granström, Martin, senior manager Sony Ericsson – Användbarhetsdesign

Gripp, Monica, ordförande KIMO Baltic Sea – Östersjöns miljö

Groop, Leif, professor Lunds universitet, Clinical Research Center (CRC) – Diabetes

Gröning, Lotta, fil dr, debattredaktör, Aftonbladet – Tillväxt, arbetsmarknad

Gurdon, John, professor, Cambridge University – 2012 Nobel Laureate in Medicine – Utvecklingsbiologi

Gustavsson, Rolf, utrikeskorrespondent Svenska Dagbladet – EU, Europa

Gut, Allan, professor Uppsala universitet – Matematisk statistik, sannolikhet

Günther, Folke, fil lic Lunds universitet – Humanekologi

Gärdenfors, Peter, professor Lunds universitet – Kognitionsvetenskap

Halsanova, Jana, universitetslektor Lunds universitet – Kognitionsvetenskap

Hammer, Olav, professor Syddansk Universitet Odense – Kritiskt tänkande

Hansson, Lars-Olof, bitr observatoriechef Tycho Braheobservatoriet, Oxie – Astronomi

Hansson, Magnus, marknadschef  Zenit Design Group – Design och produktutveckling

Hansson, Martin, varuhuschef Elgiganten Ystad – Detaljhandel, logistik

Hansson, Ola,  fil dr Lunds universitet – Muskulatur och träning, genforskning

Hansson, Sture, professor Stockholms universitet – Systemekologi, Östersjön

Haroche, Serge, professor École Normale Superieure och Collège de France – 2012 Nobel Laureate in Physics – Kvantfysik

Harrison, Dick, professor Lunds universitet – Historia

Harvard, Åsa, universitetslektor Malmö högskola – IT-design

Helgesson. Per, redaktionschef SR:s vetenskapsredaktion – Vetenskapsjournalistik

Hellman, Viktor, konsult Greenwich Consulting – Moderna betalningstekniker

Hellström, Anders, fil dr Malmö högskola – Europeisk identitet

Helmius, Agneta, timlärare Lunds universitet – Sexualitetens idéhistoria

Henecke, Birgitta, fil dr Kommunförbundet Skåne – Undervisning på vetenskaplig grund

Ellen Hillbom, docent Lunds universitet – Ekonomisk historia, utvecklingsekonomi

Hillbur, Per, universitetslektor Malmö högskola – Stadsutveckling

Hjärpe, Jan, professor Lunds universitet – Islam

Holmberg, Nils, projektassistent lingvistik Lunds universitet – Tidningsläsning

Ilshammar, Lars, fil dr Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek – Internet och källkritik

Ivarson, Emelie, doktorand SLU/Plant Link – Växtförädling, genteknik

Jacobsen, Sten Eirik professor Lunds universitet – Stamcellsforskning

Jacobson, Anders, universitetslektor Malmö högskola – IT och lärande

Jacobsson, Torvald, director YMP, Lunds universitet – Klimatfrågan

Jakobsson, Andreas, professor Lunds universitet – Matematisk statisti

Jakobsson, Mikael, universitetslektor Malmö högskola – Spelforskning

Jansdotter, Anna, universitetslektor Lunds universitet – Genusvetenskap

Jansson, Andreas, fil dr ESS AB – Acceleratorteknologi, neutronproduktion

Jarl, Maria, universitetslektor Göteborgs universitet – Värdekonflikter i styrningen av skolan

Jenner, Håkan, professor Växjö universitet – Pedagogik

Jiborn, Magnus, fil dr journalist – Beslutsteori

Johansson, Anders, universitetslektor Växjö universitet – Pedagogik

Johansson, Bengt, universitetslektor Lunds Tekniska högskola – Förbränningsmotorer

Johansson, Birger, doktorand Lunds universitet – Antecipation i robotar

Johansson, Karolin, studerande Nordiska Detaljhandelshögskolan (ingår i HHS) – Detaljhandelsutbildning

Johansson, Roger, forskare Lunds universitet – Kognitionsvetenskap

Johansson, Thomas, professor Göteborgs universitet – Ungdomsforskning

Johansson, Victoria, doktorand Lunds universitet – Lingvistik

Johnson, Anders, författare – Invandrare i svensk ekonomisk historia, entreprenörskap

Johnsson, Kent, med dr Universitetssjukhuset MAS – Alkoholforskning

Johnsson, Magnus, doktorand Lunds universitet – Robothänder

Johnsson, Mats, tekn dr Lunds universitet – Detaljhandelslogistik

Jonsson, Ola, universitetslektor Lunds universitet – Kulturgeografi, globalisering

Josefsson, Gunlög, professor Lunds universitet – Grammatik

Jönsson, Anders, fil dr Malmö högskola/Högskolan i Kristianstad – Bedömning i skolan

Jönsson, Bo Anders, universitetslektor Lunds universitet – Radiofysik

Jönsson, Bodil, professor Lunds Tekniska Högskola – Handikappteknologi

Kaminski, Marcin de, doktorand Lunds universitet – Rättssociologi, internet

Karlsson, Klas-Göran, professor Lunds universitet – Modern historia, folkmord

Karlsson, Maria, doktorand Lunds universitet – Folkmord

Karlsson, Ronald, tekn dr Teknopol AB – Utveckling av kunskapsföretag

Kindeberg, Tina, universitetslektor Lunds universitet – Pedagogik

Klingberg, Jenny, doktorand Göteborgs universitet – Klimatfrågan, växthuseffekten

Klofsten, Magnus, professor Linköpings universitet – Entreprenörskap, innovation

Knutsson, Beniamin, doktorand Göteborgs universitet – Afrikas utveckling, utbildning i Afrika

Kobilka, Brian, professor Stanford University School of Medicine – 2012 Nobel Laureate in Chemistry – Cellbiologi

Kolko, Jon, Associate Creative Director frog design, Austin, Texas – Design, designutbildning

Kristav, Per, universitetsadjunkt Lunds Tekniska Högskola – Industridesign, maskinkonstruktion

Kristersson, Sven, lärare, doktorand Musikhögskolan i Malmö – Sångstilar

Kylhammar, Martin, professor Linköpings universitet – Skola och forskning

Lange, Fredrik, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm/CFR – Detaljhandel, marknadskommunikation

Laike, Thorbjörn, fil dr, universitetsadjunkt Lunds Tekniska Högskola – Miljöpsykologi

Larhammar, Dan, professor Uppsala universitet – Pseudovetenskap och humbug

Larsson, Peter, doktorand LTH, projektledare Swedish Biomimetics 3000 AB – Bränsleinsprutning i förbränningsmotorer

Liljebrunn, Leif, VD ZetaDisplay AB – Rörliga medier i detaljhandeln

Lindgren, Stefan, audio/videoingenjör Humanistlabbet, Lunds universitet – Virtual reality

Lindqvist, Cecilia, professor, författare – Kina, kinesiska språket

Linge, Ludvig, utvecklingschef TAT – Innovation, utveckling av IT-produkter

Linke, Heiner, professor Lunds universitet – Nanovetenskap och nanoteknologi

Lisberg Jensen, Ebba, fil dr, docent Malmö högskola – Samhällsvetenskaplig metod

Ludvigsson, Linus, doktorand Lunds universitet/LTH – Nanoteknologi

Lundberg, Anna, universitetslektor Malmö högskola – Mänskliga rättigheter

Lundberg, Janna, doktorand Lunds universitet – Skoldemokrati

Lundberg, Johan, fil dr, chefredaktör Axess – Utbildnings- och kulturpolitik, litteratur

Lundberg, Nathalie, studerande Nordiska Detaljhandelshögskolan (ingår i HHS) – Detaljhandelsutbildning

Lundblad, Nicklas, fil dr Göteborgs universitet, Google Europé – Informatik, open source

Lunderquist, Thomas, radioproducent, kritiker Lokatt Media – Programproduktion

Lundgren, Johan, VD Zenith Design Group – Industridesign

Lundgren, Klas-Herman, civilingenjör, projektledare Vetenskap & Allmänhet – Forskningskommunikation

Lundin, Madeleine, projektkoordinator Marint Centrum, Simrishamn – Östersjöns miljö

Lundstedt, Henrik, docent Institutet för rymdfysik – Solforskning

Lundström, Ingemar, universitetslektor Lunds universitet – Astronomi, kosmologi

Löfgren-Mårtenson, Lotta, universitetslektor Malmö höskola – Sexologi

Magnusson, Lars, professor Uppsala universitet – Ekonomisk historia, finanskriser

Magnusson, Martin, fil dr Lunds universitet – Nanoteknik

Magnusson, Mattias, fil dr Lunds universitet – Stamcellsforskning

Maurin, Anna Sofia, fil dr, forskarassistent Lunds universitet – Teoretisk filosofi, argumentationsteori

Mellander, Charlotta, ekon dr Internationella Handelshögskolan, Jönköping – Innovationsklimat

Messing, Maria, tekn dr Lunds universitet – Nanovetenskap/-teknologi

Michanek, Jonas, konsult Idélaboratoriet – Innovation, kreativitet

Moerner, William E., professor Stanford University – 2014 Nobel Laureate in Chemistry – Supermikroskopi

Mogensen, Lars, frilansjournalist Lokatt Media – Moderator

Molin, Karl, Probi AB – Probiotika

Månsson, Sven-Axel, professor Malmö högskola – Sexologi

Mårtens, Ylva, radioproducent Sveriges Radio – Skolor i olika länder

Natiello, Mario, professor Lunds universitet – Matematisk kaosteori

Nilsson, Elisabet, doktorand Malmö högskola – Interaktionsdesign, spelforskning

Nilsson, Emil, konstvetare Malmö Konsthall – Konstvisning

Nilsson, Emilia, student Service Management Lunds universitet – Detaljhandelsutbildning

Nilsson, Magnus Thure, VD Media Evolution, Malmö – Innovation och medier, nätverksbyggande

Nordberg Karlsson, Eva, docent Lunds universitet – Bioenergi

Nordfält, Jens, ekon dr, rektor Nordiska Detaljhandelshögskolan (ingår i HHS), VD Hakon Swenson Stiftelsen – Detaljhandelsforskning, kundbeteende

Nordin, Agneta, journalist Lokatt Media – Moderator

Nowak, Mattias, doktorand Lunds universitet – Förintelsen, minne och glömska i historien

Novoselov, Konstantin, professor University of Manchester, 2010 Nobel Laureate in Physics – Grafen, nya material

Nyberg, Lena, med dr, utvecklingschef hälsoinriktade produkter Skånemejerier – Industriell FoU

Nyberg, Lennart, universitetslektor Lunds universitet – Engelska sångtexter

Nylander, Caroline, studerande Center for Retailing (Handelshögskolan i Stockholm) – Detaljhandelsutbildning

Nystrand, Malin, doktorand Göteborgs universitet – Afrikas ekonomi

Nyström, Kenneth, fil dr Köpenhamns universitet – Modern historia, etniska konflikter på Balkan

Nyström, Marcus, forskningsingenjör Lunds universitet – Humanistlaboratoriet

Olander, Elin, doktorand Lunds Tekniska Högskola – Industridesign

Olsson, Joy, student Service management Lunds universitet – Detaljhandelsutbildning

Olofsson, Erika – student Center for Retailing (Handelshögskolan i Stockholm) – Detaljhandelsutbildning

Palmberg, Mai, projektkoordinator Nordiska Afrikainstitutet – Afrika

Pelayo Garcia, Irene, fil dr – Filmvetenskap

Persson, Johannes, professor Lunds universitet – Vetenskapsteori, argumentationsteori

Persson, Mikael, doktorand Göteborgs universitet – Opinionsundersökningar

Persson-Stenborg, AnnSofi, undervisningsråd Myndigheten för Skolutveckling – Trender, omvärldsanalys

Petersson, Bo, professor Malmö högskola – Europafrågor, internationell migration och etniska relationer

Pettersson, Jakob, student Center for Retailing Handelshögskolan i Stockholm – Detaljhandelsutbildning

Poon, Wenny, doktorand Lunds universitet – Diabetes

Reneby, Lars, universitetslektor Lunds Tekniska Högskola – Telekommunikation, GSM

Risberg, Jarl, professor Lunds universitet – Neuropsykologi

Robertson, Erik, direktör Redikod AB -Spelföretagande

Rosberg, Göran, informationschef Malmö stad Stadsbyggnadskontoret – Stadsutveckling

Rousseau, Natalie, commercial executive Swedish Biomimetics 3000 Ltd – Biomimetik

Ruhe, Ebba, bibliotekarie Matematiska biblioteket, Lunds universitet – Vetenskapliga bibliotek

Rummukainen, Markku, professor Lunds universitet – Klimatologi

Runeson, Per, professor Lunds Tekniska Högskola – IT, programvaror

Rydholm, Charlotta, konsult Urban Inspiration – Varumärkesbyggande i sociala medier

Ryding, Karin, speldesigner Ozma – Spel för olika ändamål

Rådbo, Marie, universitetslektor Chalmers, Göteborgs universitet – Astronomi, popularisering

Rösler Rosenberg, Ingegärd, adjunkt Spyken i Lund – Lärarrollen

Sand, Bobbi Augustine, speldesigner Ozma – Spel för olika ändamål

Saveljeff, Sigrid, fil dr Malmö högskola – Radikala populistiska småpartier

Schechtman, Dan, Philip Tobias Professor of Materials Science, Technion/Israel Institute of Technology, 2010 Nobel Laureate in Chemistry

Sayehli, Susan, forskare Lunds universitet – Lingvistik

Seddon, Malcolm, PhD University of East Anglia – Internationella vetenskapstävlingen Top Class in Science

Sellbjer, Stefan, fil dr Växjö universitet – Pedagogik

Schön, Lennart, professor Lunds universitet – Ekonomisk historia, konjunkturer

Sigrell, Anders, professor Lunds universitet – Retorik, kommunikation

Sigsjö, Hanna, verksamhetschef Mötesplatsen för social innovation Malmö högskola – Social innovation

Sjöberg, Klas, docent Universitetssjukhuset MAS – Folkhälsa, kost och hälsa

Sjögren, Olle, professor Göteborgs universitet – Filmvetenskap

Snickars, Pelle, fil dr, forskningschef Kungl. Biblioteket – Nya medier, mediehistoria

Solem, Jan Erik, tekn dr, teknisk chef Polar Rose – Tillämpad matematik, kunskapsföretagande

Sonesson, Helen, läkare Universitetssjukhuset MAS – Ångest, depression

Sperling, Lena, universitetslektor Lunds Tekniska Högskola – Industridesign

Steitz, Thomas A., professor Yale University, 2009 Nobel Laureate in Chemistry – Ärftlighetens kemi, ribosomer

Stewart Sandgren, Julienne, universitetsadjunkt Lunds universitet – Modern engelska

Stridsberg, Sven, universitetslektor Lunds universitet – Geologi

Sträng, Hanna, student Service Management Lunds universitet – Detaljhandelsutbildning

Strömqvist, Sven, professor Lunds universitet – Lingvistik

Stubbergård, Ylva, universitetslektor Lunds universitet – Demokratifrågor

Sturfelt, Lina, fil dr Lunds universitet – Kulturhistoria, mediehistoria, nationell identitet, ras

Stymne, Sten, professor Sveriges Lantbruksuniversitet – Västförädling, GMO

Sundler, Frank, professor Lunds universitet – Fysiologi, genforskning

Sundström, Villy, professor Lunds universitet – Solenergi

Svedemar, Michael, universitetsadjunkt Malmö högskola – Interaktionsdesign

Sylwan, Peter, professor, vetenskapsjournalist – Forskningskommunikation

Söderberg, Bengt, arkeolog Riksantikvarieämbetet – Medeltidsarkeologi

Söderman, Emma, doktorand sociala studier Lunds universitet – Papperslösa flyktingar

Taylor, T.L., professor IT University, Köpenhamn – Spelforskning

Thagaard, Mikkel, vice president Polar Rose – IT-företagande, bildigenkänning

Thavenius, Jan, professor Lunds universitet – Svenska, svensk litteratur

Theorell, Töres, professor Karolinska institutet, Stressforskningsinstitutet Stockholms universitet – Stress; musik och hälsa

Thufveson, Ola, fil dr Lunds universitet – Detaljhandel, platsutveckling

Thufvesson, Anders, VD GT Prototyper, Ystad – 3D-printning

Tudosoiu, Bogdan, teknisk chef Modcam AB, projektledare Mobile Heights – Internet of Things, mobil utveckling

Tullberg, Erik, Lunds universitet – Organisk kemi

Tunlid, Anna, fil dr, universitetslektor Lunds universitet – Idé- och lärdomshistoria

Tägil, Sven, professor Lunds universitet – Historia, etniska konflikter i Europa

Törnquist-Plewa, Barbara, professor Lunds universitet – Europafrågor

Uddenberg, Nils, professor KVA, författare – Biologins historia, evolutionsteori, etik

Ulfstrand, Staffan professor Uppsala universitet, författare – Evolutionsbiologi, Darwin

Wadbring, Ingela, fil dr Göteborgs universitet – Medier

Wallergård, Mattias, tekn dr Lunds Tekniska Högskola – Användbarhetsdesign

Wallette, Anna, fil dr Lunds universitet – Historia

Warshel, Arieh, professor University of Southern California – 2013 Nobel Laureate in Chemistry – Datamodeller i kemi

Walter, Ute, universitetsadjunkt Restauranghögskolan i Grythyttan – Måltidskunskap

Walther, Alexander, doktorand Göteborgs universitet – Klimatfrågan

Walther, Björn, universitetslektor Lunds universitet – Matematik

Wall, Maria, universitetslektor Lunds universitet – Byggnadsdesign, energifrågor i byggnader

Weibull Kornias, Marie, riksdagsledamot – Europa, näringspolitik

Weikert, Clemens, professor Lunds universitet – Arbetspsykologi

Werjefelt, Nathalie – student Center for Retailing (Handelshögskolan i Stockholm) – Detaljhandelsutbildning

Wernehag, Camilla, Probi AB – Probiotika

Werner, Åse, fil mag Malmö högskola – Sexologi

Westling, Karolina, universitetsadjunkt Göteborgs universitet – Filmvetenskap

Wilhelmsson, Fredrik, fil dr Lunds universitet – Internationell handel

Wineland, David, professor NIST (National Institute of Standards and Technology), USA – 2012 Nobel Laureate in Physics – Kvantfysik

Wåhlander, Mats, avdelningschef IKEA – Utveckling av ny teknik i detaljhandeln

Zander, Ulf, docent Lunds universitet – Historia och film, historia och populärkultur

Zetterqvist, Lena, universitetslektor Lunds universitet – Matematisk statistik

Åberg, Lars, journalist, författare – Skoldebatt

Åhlander, Leif, FoU Malmö-utbildning – Skolutveckling

Åhman, Daniel, ingenjör, designer Malmö högskola – Produktutveckling

Åström, Kalle, professor Lunds universitet – Matematik, speciellt tillämpad

Östling, Johan, fil dr Lunds universitet – Modern historia, universitetshistoria, nazismen