Vi är VIS-lärare


Alla VIS-lärare är forskarutbildade eller under forskarutbildning och certifieras genom ett system med intern kompetensutveckling. Normalt är kravet att VIS-läraren har licentiatexamen eller har kommit minst halvvägs till doktorsexamen. Undantag: t ex vissa typer av utredningar eller om VIS-läraren besitter en speciell expertkompetens.

Här nedan hittar du en lista med korta presentationer av alla VIS-lärare.  Klicka på den du vill veta mer om, så får du fram en utförligare beskrivning av kompetens och erfarenheter (kompletteras efter hand). VIS har också ett mindre antal medlemmar som inte tillhör kategorin VIS-lärare.

Vill du gå vidare och diskutera ett eventuellt uppdrag – ta då kontakt med VIS.

 

marianne_almström

Marianne Almström
Licentiand Kemididaktik

annika-andersson

Annika Andersson
Tekn lic Livsmedelsteknologi

anonymbild

Mattias Andersson
Fil lic Fysik

andreia-balan

Andreia Balan
Fil dr Ped. – bedömn.

malin_bardenstam

Malin Bardenstam
Fil lic Sv m didaktisk inriktning

eva_bringeus

Eva Bringeus
Fil lic Sv m didaktisk inriktn.

Laura Brännström                         Fil dr, grundskolelärare

 

 

maria-brännström

Maria Brännström
Fil lic Svenska didaktik mm

 

anonymbild

Mats Carlberg

camille_christensson

Camilla Christensson
Fil Dr Teknisk mikrobiologi

Paul Clucas
Tekn dr, gymnasielärare

Fredrik Demoling

Fredrik Demoling
Tekn dr Mikrobiologi

Magnus Ehinger
Fil lic, gymnasielärare

Margareta Ekborg Fil dr,
professor ämnesdidaktik

Dag Ekholm

Dag Ekholm
Dr Cell- o molekylärbio.

maria_ericsson

Maria Ericsson
Fil lic Matematikens didaktik

Maria Glawe
Speciallärare, förstelärare

anna-lena-godhe

Anna-Lena Godhe
Fil dr Språk o lärande

therese_granekull

Therese Granekull
Fil lic Matematikens didaktik

jenny_green

Jenny Green
Fil lic Matematikens didaktik

lisbeth-gyllander

Lisbeth Gyllander
Fil dr Ped. arb., bedömn.

esbjörn_hellstrom

Esbjörn Hellström
Fil dr Pedagogik

rickard_håkanson

Rickard Håkanson
Fil lic Idrott och hälsas didaktik

linda-jarlskog

Linda Jarlskog
Tekn lic Fasta tillståndets fysik

anonymbild

Anders Karlsson
Fil Lic

Ingemar Karlsson

Ingemar Karlsson
Doktorand Mat. didaktik

Maria Kouns

Maria Kouns
Fil dr Sv m didaktisk inriktning

dorota-lembrér

Dorota Lembrér
Fil lic  Barns lärande – mat.

Ingrid Lundh

Ingrid Lundh
Fil lic

annette_mars

Annette Mars
Fil dr Musikpedagogik

jaana-nehez

Jaana Nehez
Fil dr Entreprenöriellt lär.

Annika Nilsson
Gymnasielärare

Cecilia Olsson Jers
Fil dr, universitetslektor

Eva Pennegård
Licentiand, specialpedagog

anonymbild

Anna Ponnert
Fil lic Spansk didaktik

adriana_sturesson

Adriana Sturesson
Fil lic. Pedagogik

maria_soderling

Maria Söderling
Fil lic, Sv m didaktisk inrikt.

kjell_wahlstrom

Kjell Wahlström
Fil dr, Evolutionär ekologi

Christina Wehtje
Fil dr, bitr rektor

gabriella_wiktorsson

Gabriella Wiktorsson
Fil lic, Språk o lärande

Lena Winqvist
Gymnasielärare

sverker_zadig

Sverker Zadig
Fil dr, Musikpedagogik

david_orbring

David Örbring                           
Doktorand, Geografi didaktik

 

loggaligg

Fotograf: Emma Wolf