Vi är VIS-lärare


Alla VIS-lärare är forskarutbildade eller under forskarutbildning och certifieras genom ett system med intern kompetensutveckling. Normalt är kravet att VIS-läraren har licentiatexamen eller har kommit minst halvvägs till doktorsexamen. Undantag: t ex vissa typer av utredningar eller om VIS-läraren besitter en speciell expertkompetens.

Här nedan hittar du en lista med korta presentationer av alla VIS-lärare.  Klicka på den du vill veta mer om, så får du fram en utförligare beskrivning av kompetens och erfarenheter.

Vill du gå vidare och diskutera ett eventuellt uppdrag – ta då kontakt med VIS.

 

marianne_almström

Marianne Almström
Licentiand Kemididaktik

annika-andersson

Annika Andersson
Tekn lic Livsmedelsteknologi

anonymbild

Mattias Andersson
Fil lic Fysik

andreia-balan

Andreia Balan
Fil dr Ped. – bedömn.

malin_bardenstam

Malin Bardenstam
Fil lic Sv m didaktisk inriktning

eva_bringeus

Eva Bringeus
Fil lic Sv m didaktisk inriktn.

Laura-Brännström

Laura Brännström
Fil dr Grundskolelärare

 

 

 

maria-brännström

Maria Brännström
Fil lic Svenska didaktik mm

anonymbild

Mats Carlberg

camille_christensson

Camilla Christensson
Fil Dr Teknisk mikrobiologi

Fredrik Demoling

Fredrik Demoling
Tekn dr Mikrobiologi

magnusb1_Fotor

Magnus Ehinger
Fil lic Gymnasielärare

Dag Ekholm

Dag Ekholm
Dr Cell- o molekylärbio.

maria_ericsson

Maria Ericsson
Fil lic Matematikens didaktik

anna-lena-godhe

Anna-Lena Godhe
Fil dr Språk o lärande

therese_granekull

Therese Granekull
Fil lic Matematikens didaktik

jenny_green

Jenny Green
Fil lic Matematikens didaktik

lisbeth-gyllander

Lisbeth Gyllander
Fil dr Ped. arb., bedömn.

esbjörn_hellstrom

Esbjörn Hellström
Fil dr Pedagogik

rickard_håkanson

Rickard Håkanson
Fil lic Idrott och hälsas didaktik

linda-jarlskog

Linda Jarlskog
Tekn lic Fasta tillståndets fysik

anonymbild

Anders Karlsson
Fil Lic

Ingemar Karlsson

Ingemar Karlsson
Doktorand Mat. didaktik

Maria Kouns

Maria Kouns
Fil dr Sv m didaktisk inriktning

dorota-lembrér

Dorota Lembrér
Fil lic  Barns lärande – mat.

Ingrid Lundh

Ingrid Lundh
Fil lic

zaid-lundberg

Zaid Lundberg
Doktorand Religionshistoria

petra_magnusson

Petra Magnusson
Fil dr Sv m didaktisk inrikt.

annette_mars

Annette Mars
Fil dr Musikpedagogik

jaana-nehez

Jaana Nehez
Fil dr Entreprenöriellt lär.

Eva Pennegård

Eva Pennegård
Licentiand

anonymbild

Anna Ponnert
Fil lic Spansk didaktik

adriana_sturesson

Adriana Sturesson
Fil lic. Pedagogik

maria_soderling

Maria Söderling
Fil lic, Sv m didaktisk inrikt.

kjell_wahlstrom

Kjell Wahlström
Fil dr, Evolutionär ekologi

gabriella_wiktorsson

Gabriella Wiktorsson
Fil lic, Språk o lärande

sverker_zadig

Sverker Zadig
Fil dr, Musikpedagogik

david_orbring

David Örbring                           
Doktorand, Geografi didaktik

 

 

loggaligg

Fotograf: Emma Wolf