Om oss


VIS erbjuder skolutveckling på vetenskaplig grund. Vi är ett producentkooperativ som drivs av de forskarutbildade lärarna själva i form av en ekonomisk förening utan vinstsyfte.

De forskarutbildade lärarna har aktuell erfarenhet av både skolundervisning och forskning, en unik kombination som skolan behöver i sitt utvecklingsarbete. VIS vill göra de forskarutbildade lärarnas dubbla kompetens lätt tillgänglig var den än den behövs, långt utanför den egna skolan eller kommunen.

Presentation av alla våra VIS-lärare.

 

 Bakgrund

Under 2012-2013 drevs VIS som ett pilotprojekt för att bygga upp erfarenhet av arbetsformer och aktuella behov av skolutveckling. Erfarenheterna skulle komma till nationell nytta och därför stöddes VIS av Skolverket och SKL. Initiativet till VIS kommer från Forskningsnätet Skåne och FoU Skola/Kommunförbundet Skåne.

Pilotprojektet omfattade bland annat att kartlägga vilka lärare med forskarutbildning som fanns (i första steget i Skåne), att lägga upp en databas med kompetenser som står till förfogande och att skapa en effektiv förmedlingsorganisation. Siktet var inställt på att kunna erbjuda långsiktigt hållbara och ekonomiskt attraktiva lösningar. Läs gärna uppföljningen av pilotprojektet som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, genomförde och redovisade i ”Visa lärare: Uppföljning av pilotprojektet ”Vetenskap i Skolan”.