Kontakt


VIS verksamhetsledare

Fil lic Maria Brännström
maria.brannstrom@visvis.se

0708-97 48 94

VIS, Vetenskap i Skolan i Sverige (ekonomisk förening)
Månstorpsgatan 3, 216 20 Malmö
Org nr: 769625-6713
Moms reg nr: SE769625671301

VIS har sin bas i Skåne och tar idag uppdrag i första hand i denna del av landet. Vi räknar med att efter hand utveckla samarbete med forskarutbildade lärare i andra delar av landet och få större möjligheter att erbjuda tjänster även utanför.