– Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen


halvdag/heldag

Forskningen visar att fokus på ämnesspråket och undervisning kring strategier är gynnsam för alla elever, men nödvändig för elever med svenska som andraspråk.

Språkutvecklande arbetssätt och förmågorna
Syftet med workshopen är att utifrån kollegialt lärande pröva på språkutvecklande strategier, skapa förståelse för de språkliga förmågorna i kunskapskraven samt kartlägga styrkor och utvecklingsområden som ämnesgrupper eller arbetslag kan arbeta vidare med.

Språkutvecklande pedagogisk planering
Vi erbjuder även en modell för hur lärare kan planera för en språkutvecklande lektion/arbetsområde alternativt ämnesöverskridande projekt. Denna del passar som en heldagsworkshop, en fortsättning på Språkutvecklande arbetssätt och förmågorna där lärarna också får möjlighet att med stöd av sina kollegor pröva modellen utifrån sina egna kurser.

Uppföljning
I samråd med skolledning och förstelärare finns möjlighet till planeringsstöd för ett långsiktigt och systematiskt arbete som en uppföljning av workshopen.