Skräddarsydda tjänster


VIS kan utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål hjälpa till med:

  • lärarfortbildning
  • ledarskapsutveckling
  • mentorskap/coachning
  • analyser av utvecklingsbehov
  • processtöd
  • handledning i uppföljning
  • utvärdering av utvecklingsarbete
  • forskningsöversikter och -sammanfattningar