Skräddarsydda tjänster


VIS kan utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål hjälpa till med:

  • lärarfortbildning,
  • ledarskapsutveckling,
  • mentorskap/coachning,
  • analyser av utvecklingsbehov,
  • processtöd,
  • handledning i uppföljning
  • utvärdering av utvecklingsarbete
  • forskningsöversikter och -sammanfattningar