Nätverk forskarutbildade lärare


Nätverk forskarutbildade lärare (NFL) är ett nätverk för verksamma lärare med forskarutbildning som drivs av VIS. Det är tänkt som ett stödforum, där frågor av gemensamt intresse kan tas upp.

I VIS regi ordnas nätverksträffar med intressanta gäster, vanligtvis i Malmö. Exempel på ämnen som tagits upp är

  • Begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens
  • Bedömning inom naturvetenskapliga ämnen
  • Helen Timperleys forskning