MÖT FORSKARNA


Med satsningen ”Möt forskarna” vill VIS engagera forskare inom alla ämnen i skolarbetet, t ex i elevernas gymnasiearbete. Hur?

  • Forskarna kommer till skolan och förklarar det vetenskapliga förhållningssättet för eleverna: hur forskare formulerar problem, vilka metoder de använder, hur de tolkar sina resultat, hur forskningen hela tiden söker nya svar och prövar nya infallsvinklar.
  • I samband med gymnasiearbetet kan forskare ge elever och lärare råd om källmaterial, webbplatser och litteratur och råd om problemformuleringar, arbetsmetoder och rapportstruktur.
  • För gymnasiearbetet erbjuder VIS också ett processtöd speciellt utvecklat för vetenskapligt förhållningssätt. Förutom en manual ingår även fortlöpande handledning av en forskarutbildad VIS-lärare.
  • En eller flera forskare kommer till skolan och presenterar sitt forskningsområde för flera klasser genom aulaföredrag och seminarier för specialintresserade, ofta under en halvdag.

”Möt forskarna” vänder sig inte enbart till gymnasieskolan. Även grundskolor och förskolor är välkomna att delta liksom vuxenutbildningen.