– VIS FörsteLär – kompetensutveckling för förstelärare


VIS FörsteLär har skapats av erfarna VIS-lärare och är ett helt system för utveckling av förstelärarens kompetens. Siktet är inställt på förstelärararens centrala uppgifter: att handleda kolleger och leda kollegialt lärande.

Systemet erbjuder arbetsverktyg, fördjupad kunskap och erfarenhetsutbyte. Det består av moduler med anpassbara tillägg inom områden som en förstelärare förväntas behärska:

  • processledning
  • kollegialt lärande
  • vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  • bedömning
  • språkutvecklande arbetssätt
  • digitala verktyg

VIS FörsteLär vänder sig till verksamma förstelärare som vill utveckla och upprätthålla en hög kompetens men även till blivande förstelärare.

Klicka här för att beställa mer information!