Aktuellt


Mer om VIS aktiviteter hittar du på FaceBook 

Kalendarium

I kalendariet presenteras kontinuerligt egna och andras evenemang, utbildningar mm.

 

 

24 april 2018 15.30-17.00, Lund

 

Lärarnas skolutvecklingskonferens: Release & mingel

Vi avslutar konferensens första årscykel med ett releasemingel för att fira utgivningen av konferensskriften Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 samtidigt som vi gör ett avstamp inför nästa läsårs konferens. Vad lärde vi oss? Vad tar vi med oss in i den egna verksamheten? Varför ska vi skapa just den här mötesplatsen ännu en gång och hur kan du och dina kollegor delta och medverka då?

Kom och ta del av den rykande färska konferensvolymen där utvecklingsartiklar, prövade och nyvunna erfarenheter samt utvärdering trängs! Anmäl dig redan nu!

Här hittar du mer information om programmet och anmälan

8 maj 2018
kl 13-17, Malmö

 

Att organisera för skolframgång – föreläsning och workshop

Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra? Det har bl a med organisation att göra. VIS gäster Maria Jarl och Klas Andersson, Göteborgs universitet, vet hur skolor kan organisera sin verksamhet för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. De bygger på en lång studie av skolor som lyckats olika bra (genomförd tillsammans med Ulf Blossing).

Vänder sig främst till: Skolledare, lektorer, förstelärare, arbetslagsledare, processledare, skolutvecklare på förvaltningar.

Här hittar du mer information och uppgifter om avgift och anmälan.

Mars 2019

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne

Nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum i mars 2019

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

Inbjudan att komma in med bidrag skickas ut i slutet av vårterminen och bidragen ska vara inskickade till oss i vecka 44. Mer info kommer!

Läs mer!

https://kfsk.se/skolutvecklingskonferensen/

VIS i medierna

Hitta till forskningen! 

VIS presenterades i Lärlabbet i SVT 1 den 15 mars 2017.

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass? Annika Andersson och Maria Brännström deltog i UR:s programserie Lärrarummet 25 november 2016.