VIS-kalendariet


I kalendariet presenteras kontinuerligt VIS och andras evenemang, utbildningar mm.

Ta  också  en titt på NYHETER OCH KOMMENTARER. Och du hittar mer om VIS aktiviteter just nu även på FaceBook .

   

Måndag 17 juni 2019
kl 15.00-17.00

SOL-centrum, Lund,
sal L:201

Seminarium 2 (av 3) i språkdidaktik: Språkdidaktik – vad avses i teorin och i praktiken?

Arrangeras av SOL-centrum i Lund. Öppet för yrkesverksamma språklärare i Lunds kommun samt lärarstudenter som läser de sista terminerna av sin utbildning. Medverkande: Fil lic Maria Brännström, docent Katarina Lundin samt gymnasielärarna i svenska Malin Bardenstam och Thérèse Blomberg.

Det tredje och sista planerade seminariet i serien behandlar språkdidaktik och digitalisering – se nedan i kalendariet.

Enklare förtäring erbjuds. Ingen föranmälan.

För mer information, kontakta VIS verksamhetsledare.

Dag, tid och lokal
meddelas senare

 

Seminarium 3 (av 3) i språkdidaktik: Didaktik och digitalisering

Arrangeras av SOL-centrum i Lund. Öppet för yrkesverksamma språklärare i Lunds kommun samt lärarstudenter som läser de sista terminerna av sin utbildning. Medverkande: Fil dr Frida Splendido.

För mer information, kontakta VIS verksamhetsledare.

   

VIS i medierna

Hitta till forskningen! 

VIS presenterades i Lärlabbet i SVT 1 den 15 mars 2017.

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass? Annika Andersson och Maria Brännström deltog i UR:s programserie Lärrarummet 25 november 2016.

Lägg till