VIS-kalendariet


I kalendariet presenteras kontinuerligt VIS och andras evenemang, utbildningar mm.

Ta  också  en titt på NYHETER OCH KOMMENTARER på startsidan. Och du hittar mer om VIS aktiviteter just nu även på FaceBook .

   

Tisdag 5/11 2019
kl 17.15 – ca 19

VIS, Nordlinds väg 95,
Malmö

VIS föreningsstämma

VIS årliga stämma med genomgång av verksamheten, val av styrelse, mm. Avslutas med mingel och erfarenhetsutbyte. Endast för VIS medlemmar.

Tisdag 10/12 2019
kl 8.15 – 10.00

VIS, Nordlinds väg 95,
Malmö

Nätverksträff om ungas välmående i skolan

Anmälan senast 3/12 till therese.blomberg@visvis.se

Dag, tid och lokal
meddelas senare

 

Seminarium 3 (av 3) i språkdidaktik: Didaktik och digitalisering

Arrangeras av SOL-centrum i Lund. Öppet för yrkesverksamma språklärare i Lunds kommun samt lärarstudenter som läser de sista terminerna av sin utbildning. Medverkande: Fil dr Frida Splendido.

För mer information, kontakta VIS verksamhetsledare.

   

VIS i medierna

Hitta till forskningen! 

VIS presenterades i Lärlabbet i SVT 1 den 15 mars 2017.

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass? Annika Andersson och Maria Brännström deltog i UR:s programserie Lärrarummet 25 november 2016.

Lägg till