VIS-kalendariet


I kalendariet presenteras kontinuerligt VIS och andras evenemang, utbildningar mm.

Ta  också  en titt på NYHETER OM VETENSKAP I SKOLAN. Och du hittar mer om VIS aktiviteter just nu även på FaceBook .

   

Vt 2019:
Dag, tid och lokal
meddelas senare

(inställt tidigare annonserad tid pga sjukdom)

Seminarium 2 (av 3) i språkdidaktik: Språkdidaktik – vad avses i teorin och i praktiken?

Arrangeras av SOL-centrum i Lund. Öppet för yrkesverksamma språklärare i Lunds kommun samt lärarstudenter som läser de sista terminerna av sin utbildning. Medverkande: Fil lic Maria Brännström, docent Katarina Lundin.

Tredje och sista seminariet i serien äger rum 17 juni 2019 – se nedan i kalendariet.

För mer information, kontakta VIS verksamhetsledare.

Onsdag 24 april 2019
kl 15.00-17.00

Nordlinds väg 95, Malmö

Nätverksträff 2 för skolutvecklare

Den andra av två träffar som vänder sig till bl a förstelärare, lektorer, projektledare och arbetslagsledare. Första träffen behandlade betyg och betygssättning.

Mer information och anmälan här.

Måndag 17 juni 2019
kl 15.00-17.00

Lokal meddelas senare

Seminarium 3 (av 3) i språkdidaktik: Didaktik och digitalisering

Arrangeras av SOL-centrum i Lund. Öppet för yrkesverksamma språklärare i Lunds kommun samt lärarstudenter som läser de sista terminerna av sin utbildning. Medverkande: Fil dr Frida Splendido.

För mer information, kontakta VIS verksamhetsledare.

 

 

 

VIS i medierna

Hitta till forskningen! 

VIS presenterades i Lärlabbet i SVT 1 den 15 mars 2017.

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass? Annika Andersson och Maria Brännström deltog i UR:s programserie Lärrarummet 25 november 2016.

Lägg till