VIS-kalendariet


I kalendariet presenteras kontinuerligt VIS och andras evenemang, utbildningar mm.

Ta  också  en titt på NYHETER OM VETENSKAP I SKOLAN. Och du hittar mer om VIS aktiviteter just nu även på FaceBook .

 

HT 2018

 

Grundutbildning för processledare
– prel start

VIS nya grundutbildning för processledare planeras starta under hösten 2018. Utbildningen är öppen för deltagare från olika skolor och skolhuvudmän men kan också ges internt på t ex en skola. En chans för skolor som vill utbilda en eller ett fåtal processledare.

Ladda ner faktabladet om Utbildning för processledare.

Torsdag 1 nov 2018

DEADLINE: Idag måste du lämna ditt bidrag till LSK 2019!

LSK, Lärarnas Skolutvecklingskonferens, 2017 blev en stor succé. I mars 2019 ordnas den andra konferensen i serien. Ta chansen att delta aktivt genom att presentera ett skolutvecklingsprojekt. Torsdag 1 november 2018 är sista dag då du kan lämna in förslag. Läs mer om LSK och bidrag till konferensen här.

Onsdag 12 dec 2018
kl 15.00-17.00

VIS, Nordlinds väg 95,
Malmö

Nätverket för skolutvecklare  – terminens andra möte,
fokus LEDA GRUPPER

Nätverket för alla kategorier som arbetar praktiskt med skolutveckling. Läs mer om tanken bakom nätverket här.

Mars 2019

Lärarnas skolutvecklingskonferens
i Skåne

Nästa Lärarnas skolutvecklingskonferens kommer att äga rum i mars 2019

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

Inbjudan att komma in med bidrag skickas ut i slutet av vårterminen och bidragen ska vara inskickade till oss i vecka 44. Mer info kommer!

Läs mer på https://kfsk.se/skolutvecklingskonferensen/

VIS i medierna

Hitta till forskningen! 

VIS presenterades i Lärlabbet i SVT 1 den 15 mars 2017.

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass? Annika Andersson och Maria Brännström deltog i UR:s programserie Lärrarummet 25 november 2016.