VIS-kalendariet


I kalendariet presenteras kontinuerligt VIS och andras evenemang, utbildningar mm.

Ta  också  en titt på NYHETER OCH KOMMENTARER på startsidan. Och du hittar mer om VIS aktiviteter just nu även på FaceBook .

   

Måndag 9/12 2019
kl 13.30

Olympiaskolan,
Helsingborg

Forskningsnätet Skåne – föreningsstämma

Ordinarie årsstämma. För medlemmar i Forskningsnätet Skåne.

Tisdag 10/12 2019
kl 8.15 – 10.00

Frukostseminarium

VIS, Nordlinds väg 95,
Malmö

Nätverksträff om neuropsykiatriska problem

Fokus på att möta elever i gymnasieskolan som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och autism. 

Sofia Serneke presenterar sin masteruppsats om autism bland elever i gymnasieskolan. Möjlighet till frågor och diskussion med dagens båda medverkande.

Medverkande:  Sofia Serneke och Sara Joneby Rissler,  Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Anmälan senast 3/12 till therese.blomberg@visvis.se. VIS bjuder på frukost (ange ev speciella kostbehov). Fritt för alla medarbetare hos VIS-partner, för övriga är avgiften 250 kr per person. Anmälan är bindande.

Dag, tid och lokal
meddelas senare

 

Seminarium 3 (av 3) i språkdidaktik: Didaktik och digitalisering

Arrangeras av SOL-centrum i Lund. Öppet för yrkesverksamma språklärare i Lunds kommun samt lärarstudenter som läser de sista terminerna av sin utbildning. Medverkande: Fil dr Frida Splendido.

För mer information, kontakta VIS verksamhetsledare.

   

VIS i medierna

Hitta till forskningen! 

VIS presenterades i Lärlabbet i SVT 1 den 15 mars 2017.

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass? Annika Andersson och Maria Brännström deltog i UR:s programserie Lärrarummet 25 november 2016.

Lägg till