Aktuellt


Lärarnas skolutvecklingskonferens 14 oktober 2017

Plats: Katedralskolan i Lund

VIS arrangerar, tillsammans med FoU skola, Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne.  Konferensen vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Läs mer om konferensen här.

 

FoU Skolas seminarieserie

Ledarskap på vetenskaplig grund

Program hösten 2017

 

VIS på NEK – Nationell estetisk kongress 1 april

Att utveckla undervisningen för ökat lärande – Fungerar samma metod i naturvetenskapliga och estetiska ämnen?

 

VIS följeforskare i ett Film i Skåne – projekt

Rapport_erövra_uttryck

En dokumentation av pilotprojektet ”Skapande skola – Cirkus Imago, animerad film och digitala spel” på Kulladalsskolan i Malmö 2016, gjord av Maria Söderling, VIS, Vetenskap I Skolan.

 

Hitta till forskningen!

VIS i Lärlabbet SVT 1 onsdagen den 15 mars 22.30

 

VIS presenterar sin delstudie inom Ifous Digitaliseringsprojekt:

Bloggen som verktyg för reflektion kring  arbetet med digitala verktyg  – Utvecklar de digitala verktygen undervisningen?

 

FoU skolas seminarieserie

Ledarskap på vetenskaplig grund

Program våren 2017

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass?

Annika Andersson och Maria Brännström deltar i UR:s programserie Lärrarummet.

 

 

ska%cc%88rmavbild-2016-11-25-kl-18-35-40VIS-lärareSkolportens konferens

Lisbeth Gyllander Torkildsen och Jenny Green deltar i konferensen

Bedömning FÖR och AV lärande  i Stockholm

 

 

ska%cc%88rmavbild-2016-11-25-kl-15-04-19

Lärarnas  skolutvecklingskonferns

Lärarnas forskningskonferens i Skåne är en ny konferens som skapats av FoU Skola tillsammans med skånska kommunerna och VIS, Vetenskap i skolan.