VIS-kalendariet


I kalendariet presenteras kontinuerligt VIS och andras evenemang, utbildningar mm.

Ta  också  en titt på NYHETER OM VETENSKAP I SKOLAN. Och du hittar mer om VIS aktiviteter just nu även på FaceBook .

 

 

Onsdag 27 februari 2019
kl 15.00-17.00

Onsdag 24 april 2019
kl 15.00-17.00

Nordlinds väg 95, Malmö

Nätverksträffar för skolutvecklare

Två träffar som vänder sig till bl a förstelärare, lektorer, projektledare och arbetslagsledare. Första träffen behandlar betyg och betygssättning.

Mer information och anmälan här.

Fredag 16 mars 2019

Hässleholm

Lärarnas skolutvecklingskonferens
i Skåne, LSK

Missa inte årets LSK – du kan fortfarande anmäla dig!

Lärarnas skolutvecklingskonferens äger rum 16 mars 2019. Konferensen vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

Här hittar du allt om LSK – program, anmälan etc  (sista anmälningsdag 17 februari 2019 kl 22:55).

Måndag 8 april 2019
kl 15.00-17.00

Lokal meddelas senare

Seminarium 2 (av 3) i språkdidaktik: Språkdidaktik – vad avses i teorin och i praktiken?

Arrangeras av SOL-centrum i Lund. Öppet för yrkesverksamma språklärare i Lunds kommun samt lärarstudenter som läser de sista terminernas av sin utbildning. Medverkande: Fil lic Maria Brännström, docent Katarina Lundin.

Sista seminariet i serien (samma tid på dagen):

17 juni. Didaktik och digitalisering. Fil dr Frida Splendido.

För mer information, kontakta VIS verksamhetsledare.

 

VIS i medierna

Hitta till forskningen! 

VIS presenterades i Lärlabbet i SVT 1 den 15 mars 2017.

Vis i P1 

Kemispinning – Effektiv inlärning med träningspass? Annika Andersson och Maria Brännström deltog i UR:s programserie Lärrarummet 25 november 2016.

Lägg till