Forskningsnätet Skåne – ämnesexempel


Ämnen som avser program för enbart lärare och annan skolpersonal markerade med *.

 

3D-printning

Afrika: På spaning efter framtidens Afrika – problem och
möjligheter i Afrika söder om Sahara

Alkoholforskning

Argumentationsteori

Arkeologi

Astronomi

Bedömning i skolan *

Behövs forskarna i skolan? *

Biomimetik – tekniken härmar naturen

Byggnadsenergi

Darwin och evolutionsbiologin

Design och inredning

Design och produktutveckling

Detaljhandelsforskning – olika perspektiv

Diabetesforskning

Döda nervceller och reparation i hjärnan

English in Modern Society

Entreprenörskap i forskning och praktik

Epigenetik

ESS-anläggningen i Lund

Etniska konflikter i Europa

EU och framtiden

Europa i globaliseringens tidevarv

Filmvetenskap: Våld i filmen och i verkligheten

Finanskriser

Folkmord

Forskare om val och politik

Forskning om kulturer och religioner

Forskning om lärandet *

Forskning om val och politik

Fysik: Einstein och hans fysik

Fysiken i skolan och på universitetet

Genforskning – teknik och etik

Genusvetenskap

GSM-telefoni

Handikappteknologi

Hatets och kärlekens språk – om hur sångtexter påverkar oss

HCCI-motorn – en ny teknik för förbränningsmotorer

Historia på vita duken

Historia: Vem var Robin Hood? Historieforskaren lägger pussel

Historiebruk

Humanekologi

Hälsa och livsstil

Industridesign

Interaktionsdesign

Internet – hot och kränkningar

Invandrare som byggde Sverige

Islam i Europa – religion i förändring

Islam: En islamologs syn på Irakkonflikten

Islam: Kvinnornas situation i den arabisk-islamska kulturen

Islam: Muhammedbilderna, Jyllands-Posten och den muslimska
världen

Islamofobi

IT: Öppen IT-värld – vad driver Open Source och Linux?

IT  – forskning om användbarhet

IT-design

Kampen om skolan  – vem och vad styr skolan?

Kaosteori

Kemi: Ett modernt kemilaboratorium

Kemi: Tillämpad kemiforskning

Kina: Kultur, historia, samhälle, språk

Klimat: Naturvetenskapliga och tekniska perspektiv på
klimathotet

Klimat: Miljöhoten, klimatförändringen och samhället

Klimathotet och elevernas oro

Klinisk genetik med inriktning på cancer

Kognitionvetenskap

Källkritik på internet

Kärlekens kemi

Lingvistik

Livsstil och hälsa  – om födans och sömnens betydelse

Lyckoforskning

Lärares yrkesetik *

Lärarfilosofi: Om konsten att se klart på det egna uppdraget *

Maktförskjutning i världen

Mat, matkultur och hälsa

Matten under ytan – om tillämpad matematik

Mot det glokala samhället  – Sverige, Skåne, vår egen  ort i den
pågående globaliseringsprocessen

Måltiden som forskningsobjekt  – en inblick i måltidskunskap

Mänskliga rättigheter

Nanovetenskap och nanoteknologi

Nazism och folkmord

Nyandlighet

Odontologi

Produktutveckling  – tekniska och ekonomiska aspekter

Radiofysik

Relationer runt Östersjön

Religionens många bottnar

Retorik för lärare *

Ribosomer

Sant eller sannolikt  – om hur matematik, statistik och
sannolikheter genomsyrar vår vardag

Sexologi

Sexualitetens idéhistoria

Sjuk eller frisk av maten?

Skola och bildning *

Solforskning

Spel som pedagogiska verktyg *

Språkhistoria

Språk – vad är ett språk?

Staden och framtiden

Stadsplanering  – forskning och verklighet

Stamceller i sjukdomsterapi

Stress

Sångaren på den tomma spelplatsen: Sångstilar, presentation och
framförande

Sömnforskning

Tal, skrift och tänkande  – teorier och aktuella
forskningsmetoder

Teknisk psykologi

Tänka kritiskt: Om konsten att vara tvärsäker men ändå ha fel

Unga i ett ymnigt medielandskap

Utvecklingslära och skapelsetro

Vad kan vi lära av (idrotts-)psykologin?

Vetenskap och ovetenskap  – om vetenskapliga synsätt och metoder
i kontrast till pseudovetenskap och humbug

Vetenskaplig metod – naturvetenskap (med biologisk inriktning)

Vetenskaplig metod – samhällsvetenskaper

Vetenskapsdag för lärare *

Vetenskapsjournalistik

Växtförädling

Växtskydd

Zooekologi

Ångest  – om ungdomsdepressioner och självdestruktivitet

Östersjön – ekologi

Östersjön – historiska perspektiv