Litteratur och rapporter


VIS-skriftserie

innehåller rapporter, PM och andra texter som VIS fått i uppdrag att skriva.
 

Att synliggöra språket och bidra till lärandet: En forskningscirkelrapport om  skolledarens  roll i det språkutvecklande arbetet, skolområde Norra, Kristianstad. 

Kemiämnet i Kristianstad: Vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik undervisning?

Kollegialt lärande: En inblick i forskningsläget med konkreta exempel från Vellinge.

Kunskapsresultat i Vellinge kommun: En analys av skillnader mellan flickors och pojkars kunskapsresultat i grundskolan.

Språkets roll i matematik och naturvetenskapliga ämnen: En forskningscirkelrapport, Söderportsgymnasiet, Kristianstad.

Forskningsnätet Skåne: Försök till forskningskommunikation på skolans villkor.

Erövra uttryck i samspel med andra – En dokumentation av pilotprojektet ”Skapande skola”-Cirkus Imago, animerad film och digtala spel” på Kulladalskolan i Malmö 2016, gjord av Maria Söderling, VIS, Vetenskap i Skolan.

I huvudet på en digitalkompetent lärare – Bloggen som verktyg för reflektion kring arbete med digitala resurser. En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan”.

Undervisning om vetenskap i skolan – dags för ett samlat grepp? En idéskrift med avsikt att öka den allmänna förståelsen för vetenskap  hos elever i svenska skolor. 

Andra rapporter där VIS medverkar

Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 . Redaktion: Maria Brännström och Margareta Serder. Utgiven tillsammans med FoU Skola/Kommunförbundet Skåne.

Under Litteraturtips  hittar du relevant och aktuell litteratur för vetenskap i skolan.