Litteratur och rapporter


VIS-skriftserie

innehåller rapporter, PM och andra texter som VIS fått i uppdrag att skriva (siffra inom parentes före rubriken anger nr i VIS skriftserie).

(3) Att synliggöra språket och bidra till lärandet: En forskningscirkelrapport om skolledarens roll i det språkutvecklande arbetet, skolområde Norra, Kristianstad

(2) Kemiämnet i Kristianstad: Vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik undervisning?

(6) Kollegialt lärande: En inblick i forskningsläget med konkreta exempel från Vellinge.

(5) Kunskapsresultat i Vellinge kommun: En analys av skillnader mellan flickors och pojkars kunskapsresultat i grundskolan.

(4) Språkets roll i matematik och naturvetenskapliga ämnen: En forskningscirkelrapport, Söderportsgymnasiet, Kristianstad.

(7) Forskningsnätet Skåne: Försök till forskningskommunikation på skolans villkor.

(8) Erövra uttryck i samspel med andra – En dokumentation av pilotprojektet ”Skapande skola”-Cirkus Imago, animerad film och digtala spel” på Kulladalskolan i Malmö 2016, gjord av Maria Söderling, VIS, Vetenskap i Skolan.

(9) I huvudet på en digitalkompetent lärare – Bloggen som verktyg för reflektion kring arbete med digitala resurser. En studie inom Ifous FoU-program ”Digitalisering i skolan”.

(10) Undervisning om vetenskap i skolan – dags för ett samlat grepp? En idéskrift med avsikt att öka den allmänna förståelsen för vetenskap  hos elever i svenska skolor. (2019)

(11) Skolbiblioteksglasögon på! En forskningscirkel för samverkan mellan skolbibliotekarier och gymnasielärare. (2021).

 

Andra rapporter där VIS medverkar

Att dela erfarenhet – en syntes av utvecklingsartiklarna från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2017 . Redaktion: Maria Brännström och Margareta Serder. Utgiven tillsammans med FoU Skola/Kommunförbundet Skåne.

Under Litteraturtips  hittar du relevant och aktuell litteratur för vetenskap i skolan.