VIS – vetenskap i skolan


Med VIS som partner i skolutvecklingen får du tillgång till forskarutbildade lärare. En unik resurs som är väl insatta i forskningens senaste rön och har rejäl erfarenhet från klassrummet.