VIS – PARTNER


VIS-PARTNER vill slå ett slag för mer vetenskap i skolan

VIS-PARTNER är ett erbjudande till skolor och andra utbildningsanordnare som vill ha in mer av vetenskapliga perspektiv i utveckling, lärarfortbildning och undervisning. VIS-PARTNER ger tillgång till kompetensen hos en stor grupp forskarutbildade lärare i olika ämnen och en bank av forskare med vana att samarbeta med skolor. Om du vill veta mer, kontakta Maria Brännström maria.brannstrom@visvis.se eller på tfn 0708-97 48 94.

VIS-PARTNER erbjuder en palett av valmöjligheter som skolan själv kan kombinera ihop:

  • Möten med forskare på den egna skolan eller i forskningsmiljö
  • Forskarmedverkan i gymnasiearbetet, t ex träning i vetenskaplig metod
  • Skolutveckling för lärare och skolledare
  • Rådgivning om hur skolan kan utveckla vetenskapliga perspektiv i sin verksamhet
  • Rabatter på VIS-arrangemang
  • Förmånligt medlemskap för skolans egna forskarutbildade lärare i ett speciellt nätverk för forskarutbildade
  • Aktiv medverkan i utvecklingsprojektet VAD ALLA BÖR VETA OM VETENSKAP

Här hittar du våra VIS-partner sedan 2016. Välkommen att bli VIS-PARTNER du också!
.

Läs mer om VIS-PARTNER och exempel på vad som kan ingå!

..

PS. Här är två intressanta rapporter om möten elever-forskare (pdf):

Forskningsnätet Skåne_ försök till forskningskommunikation på skolans villkor

Aktiviteter för vetenskaplig förståelse – utvärdering av möten mellan elever, lärare och forskare