Sverker Zadig


sverker_zadig

fil lic

Gymnasielärare

Undervisar i: Musik-/kulturämnen på gymnasiet (Musik, Musikteori, Konstarterna och samhället) samt gymnasiemetodik på Musikhögskolan

Forskningsfält: Musikpedagogik

Projekt jag deltagit i:  Expertuppdrag för Skolverket 1998-2000 i framtagande av nya Program-, Ämnes-, och kursplaner för musikinriktningen vid Estetiska Programmet.

Publikationer:
Zadig, S. (1988). Ge kulturen en plats på Spyken. Del 2. Lund: Skolstyrelsen
Zadig, S. (2004). Körledaren, Föreningen Sveriges Körledares kvartals-publikation 2004:2 Artikel angående möjligheterna för körsång i det kommande programgymnasiets kursutbud.
Zadig, S. (2009). Körledaren, Föreningen Sveriges Körledares kvartalspublikation 2009:3 Artikel angående körsången på gymnasiet.
Zadig, S. (2010). Körledaren, Föreningen Sveriges Körledares kvartalspublikation 2010:4 Körsång på gymnasiet (om Körsång i Gy 2011, kurser och poäng).
Zadig, S. (2010). Musical Learning %u2013 Learning in a Choir. How do Singers in a Choir Cooperate, Learn Together and Learn from Each Other? I: Choir in Focus 2010, Ed: Geisler, Ursula & Johansson, Karin. Göteborg: Bo Ejeby förlag.
Zadig, S. (2011). The Single Voice in the Choral Voice. How Does the Role of Informal Leaders in the Choral Voices Affect the Other Singers? In: Choir in Focus 2011, Ed: Geisler, Ursula & Johansson, Karin. Göteborg: Bo Ejeby förlag.
Zadig, S. (2011). Vi sjunger så bra tillsammans. Om medvetet eller omedvetet samarbete mellan körsångare samt om formella och informella ledare i körstämman. Örebro: Musikhögskolan vid Örebro universitet.
Zadig, S. (2013). Det ska börjas i tid. Om körsången i Lunds skolor, i synnerhet på gymnasierna. Lund: Föreningen gamla Lund.