Rickard Håkansson


rickard_håkanson

licentiand

Grundskollärare

Undervisat i idrott och hälsa i grundskolan i 10 år. Arbetar just nu med utveckling av ämnet idrott och hälsa gentemot idrottslärarna i Kristianstads kommun.

Forskningsfält: Idrott och hälsas didaktik %u2013 utveckling av undervisningsmetoder, bedömning och betygsättning mot den nya kursplanen i idrott och hälsa Lgr 11. Dokumentation i ämnet idrott och hälsa.

Projekt jag deltar i: Samtalsledare för mål och bedömningsprojektet inom Kristianstads kommun 2008-2011 samt implementeringsarbetet av Lgr 11 idrott och hälsa.

  • Utvecklingsprojekt %u2013 Elever med funktionshinder i idrottsundervisningen, Kristianstads kommun VT- 13
  • Utvecklingsprojekt %u2013 Friluftsliv i idrottsundervisningen, Kristianstads kommun HT-13