Petra Magnusson


petra_magnusson

doktorand, Fil lic

Gymnasielärare

Undervisar i svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

Forskningsfält Läsforskning, multimodalitet, multiliteracies

Projekt jag deltagit i:

Erbjuder forskningscirklar, föreläsningar och/eller workshops för arbetslag och lärarstudenter inom områden som läsutveckling, utvecklande miljöer för meningskapande och multimodal teoribildning, alltid kopplat till den snabba utvecklingen av kommunikationens möjligheter.

Publikationer:

Läsning i ny tid. Pappersburen skrift i ett multimodalt perspektiv. 2011. Tillgänglig: http://dspace.mah.se/handle/2043/12280

Läsning som design – didaktiska möjligheter. I Magnusson, Jenny m.fl. (Red.) (2011) Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktiskt inriktning. Språket, kroppen och rummet – multimodala och digitala perspektiv på lärande. Tillgänglig: http://forskning.edu.uu.se/smdi/konferenser/sodertorn2010.pdf?-session=ACCESS:53FEA9170a0fd1D979RTRJ3A4A5A

.