Marianne Almström


marianne_almström

Licentiand

Gymnasielärare

Undervisar i kemi

Forskningsfält Kemididaktik, Bioteknik

Projekt jag deltagit i:
Ingvar Lindqvistpriset 2005

Marianne Almström tilldelas priset i kemi för sina betydande insatser för att öka intresset för naturvetenskap, inte minst hos flickor och förmå högstadieelever att välja naturvetenskaplig gymnasieinriktning. Hon stimulerar och motiverar elever med olika bakgrund och får genom att differentiera undervisningen elever med varierande förutsättningar att uppnå goda resultat.

Varit engagerad vid kemiingenjörsutbildningen i Malmö.

Publikationer: Almström, Marianne (2013). Att äga ett klassrum – En personlig berättelse från ett lärarperspektiv. Malmö: Holmbergs i Malmö AB