Maria Söderling


maria_soderling

fil lic

Högstadielärare

Undervisar i svenska och engelska

Forskningsfält Hur elever läser film och hur svenskämnet kan förvalta elevernas filmläsning.

Projekt jag deltagit i:

Publikationer:

Söderling, Maria (2011). Att sätta erfarenheter i rörelse. En undersökning av hur elever i år 7 läser film och hur svenskundervisningen kan förvalta deras filmläsning. Licentiatuppsats