Maria Brännström


maria-brännström

fil lic

Gymnasielärare

Undervisar i: Svenska, retorik, religionskunskap

Forskningsfält: Bedömning av muntlighet, lärande bedömning, med stöd av retorik som teori

Projekt jag deltagit i:

VIS-Vetenskap i Skolan, verksamhetsledare fr 2013

Forskningsnätet Skåne, projektledare fr 2009

Publikationer:

Brännström, Maria (2011). Bedömning av det muntliga nationella provet – En mötesplats för metaspråk om muntligheten. Licentiatuppsats

Bringéus, Eva & Brännström, Maria (2010). Jag läser den i alla fall som om den vore sann. I: Bergman, Lotta & Bringéus, Eva (red.) Litteraturläsning som didaktisk utmaning – en forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet. S. 29-34. Malmö: Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning.

Brännström, Maria (2008). Svensklärarens bedömning av muntlighet – likvärdig, jämlik eller olik? En studie av lärares bedömning av elevers prestationer på det muntliga delprovet i Nationella provet i Svenska B. I: Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Palmér, Anne (2008). Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Uppsala den 27 – 28 november 2008. Uppsala: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.

Brännström, Maria (2008). Bedömning och betygssättning – likvärdig, jämlik eller olik? En studie av lärares bedömning av det muntliga delprovet i Nationella provet i Svenska B: [Magisteruppsats]. Malmö: Malmö Högskola.