Malin Bardenstam


malin_bardenstam

fil lic

Gymnasielärare

Undervisar i svenska och historia

Forskningsfält Skolkultur och lärande

Projekt jag deltagit i:

Publikationer:

Bardenstam, Malin (2012). Att bygga läsning – om byggelevers förhållningssätt till läsning i svenskämnet på gymnasiet. Licentiatuppsats