Magnus Ehinger


Fil lic

Gymnasielärare

Undervisar i biologi, kemi, bioteknik, naturkunskap mm  

Forskningsfält: Molekylär biofysik, immunbiokemi, autoimmuna sjukdomar

 

 

Publikationer i urval:

  •  http://ehinger.nu/undervisning
  •  Ehinger M., Ekenstierna L.: Bioteknik – Från DNA till protein (Studentlitteratur 2008)
  •  Brynhildsen L., Bränden H., Ehinger M.: Insikt Biologi 1 (Natur och Kultur 2011)
  •   Ehinger M.: Kemi 1 (NA förlag 2015)