Linda Jarlskog


linda-jarlskog

tekn lic

Komvuxlärare

Undervisar i matematik och fysik

Forskningsfält Fasta tillståndets fysik

Projekt jag deltagit i:

Kleinprojektet vid Mittag Leffler institutet i Djursholm (2011). Läs gärna om projektet på följande länk: http://www.math.chalmers.se/~torbjrn/SKM/kleinprojektet.html

Aktiv i ViS (Vuxenutbildning i samverkan) nätverk i matematik, se följande länk: www.visnet.se.

”Små barns matematik” om matematisk problemlösning inriktning mot lärare. Dyskalkyliprojekt., Sveriges matematiklärarförening (SMaL)

Driver en lokalavdelning av SMaL i Lund

Publikationer:

MaA på förskolan Nr 3, 2011, Nämnaren, NCM, Göteborg

Optical and epitaxial studies of III/V semiconductor nanostructures, 2000, LTH, Lund.

Photoluminescence polarization of single InP quantum dots, Physical Review B, 63, 233301, 2001.

Facet formation of overgrowth over sub-µm-sized W-patterns on GaAs(001)-surfaces%u201D, Journal of Crystal Growth, 2001, Vol 222, Iss3.