Laura Brännström


Laura-Brännström

Fil dr

Grundskolelärare

Undervisar i musik och spanska samt som specialpedagog.

Forskningsfält: Musikvetenskap

Projekt jag deltagit i: Processledare med bland annat arbete med reflekterande och språkutvecklande arbetssätt, digitala verktyg i undervisningen samt implementering av dessa i samband med Lgr 11.