Kjell Walström


kjell_wahlstrom

fil. dr

Grundskollärare

Undervisar i Biologi, Fysik, Kemi och Matematik (åk 6-9)

Forskningsfält: Evolutionär ekologi (beteendeekologi). Mer specifikt: Rådjurets spridningsbiologi

Projekt jag deltar i: Inom ramarna för magisterutbildningen vid Halmstad högskola, tränar jag verktyg för att bedriva aktionsforskning i egen praktik (den s.k. Modellskolan)

Publikationer: Liberg O, Johansson A, Lockowandt S, Wahlström K 1992. Density effects in roe deer demography. Transactions of the 20:th Congress of the international Union of Game Biologists s. 125-130

Wahlström L.K. 1994. The significance of male-male aggression for yearling dispersal in roe deer (Capreolus capreolus). Behavioral Ecology and Sociobiology 35: 409-412

Johansson A, Liberg O, Wahlström L.K. 1995. Temporal and physical characteristics of scraping and rubbing in roe deer (Capreolus capreolus). Journal of Mammalogy 76 (1): 123-129

Wahlström L.K., Liberg O 1995. Patterns of dispersal and seasonal migration in roe deer (Capreolus capreolus). Journal of Zoology (London) 235: 455-467

Wahlström L.K., Kjellander P 1995. Ideal-free distribution and natal dispersal in female roe deer. Oecologia 103: 302-308

Wahlström L.K., Liberg O 1995. Contrasting dispersal patterns in two Scandinavian roe deer Capreolus capreolus populations. Wildlife Biology 1(3): 159-164

Wahlström L.K. 1995. Natal dispersal in roe deer %u2013 an evolutionary perspective. Doktorsavhandling, Stockholms Universitet

Wahlström L.K. 1996. Rådjurens fördelningsmönster, hemområden och ungdjursspridning. I: Rådjuret %u2013 en art i ekologisk obalans. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 135 (8): 29-34

Linnell J, Gaillard J.M., Wahlström K 1998. From birth to adulthood (kap 11). I: The European roe deer %u2013 Studies of adaptation and variation. (Internationell antologi om rådjuret. Red.: Reidar Andersen, Patric Duncan, John Linnell). Scandinavian University Press

Jarnemo A, Liberg O, Lockowandt S, Olsson A, Wahlström K 2004. Predation by red fox on European roe deer fawns in relation to age, sex and birth rate. Canadian Journal of Zoology 82: 416-422

Wahlström K. 2013. Territory defence in male European roe deer (Capreolus capreolus) %u2013 a sexual ornament? Acta Theriologica 58: 325-328