Jaana Nehez


jaana-nehez

doktorand

Gymnasielärare

Undervisar i svenska och religionskunskap

Forskningsfält Aktionsforskning inom området skolledarskap och entreprenöriellt lärande. Ämnet är rektors möjligheter att skapa förutsättningar för entreprenöriellt lärande och fokus ligger på rektors praktik.

Projekt jag deltagit i:

Publikationer: