Ingmar Karlsson


Doktorand

Undervisar i matematik,biologi och kemi i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildning

Forskningsfält: Utbildningsvetenskap med inriktningen matematikdidaktik

Projekt jag deltar i:
Läromedelsförfattare

Publikationer:

Artikel i Nämnaren nr 2/2008: Geometri i samarbete

Artikel i Specialpedagogisk tidskrift nr 1/2011: Specifika utbildningsbehov i skolmatematiken