Fredrik Demoling


tekn dr

Gymnasielärare

Undervisar i naturkunskap

Forskningsfält mikrobiologi

Projekt jag deltagit i:

Publikationer: