Eva Bringeus


eva_bringeus

fil lic

Gymnasielärare

Undervisar i svenska

Forskningsfält Läsinlärning och litteratursamtal i en mångkulturell gymnasieklass.

Projekt jag deltagit i:

Publikationer:

Bringéus, Eva (2011). När känslorna får styra. Om litteraturläsning i en mångkulturell gymnasieklass. Licentiatuppsats.

Bringéus, Eva & Brännström, Maria (2010). Jag läser den i alla fall som om den vore sann. I: Bergman, Lotta & Bringéus, Eva (red.) Litteraturläsning som didaktisk utmaning – en forskningscirkel om litteraturundervisning på 2000-talet. S. 29-34. Malmö: Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning.