Esbjörn Hellström


esbjörn_hellstrom

fil dr

Undervisar i pedagogik, fd universitetslektor.

Forskningsfält Reformpedagogik, Aktivitetspedagogik, Idéhistoria, Skolutveckling

Projekt jag deltagit i:

Utvecklingsarbete i Lunds kommun

Publikationer:

Texter i urval

*Växa för livet. Waldorfpedagogik- en fortbildningsmodell (1986).

*Pedagogiska frizoner – ett alternativ? (1987).

*Ledtrådar för Kulturpedagogik (1993 – 1997).

*Tre terminer med kulturklasser i Lund (1993).

*Kulturpedagogik/aktivitetspedagogik, tredje pris i Skola21, internationell skoltävling (1998).

*Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets århundrade. Lunds universitet. Diss. (2002).

*Bildning i skolan. Om möjligheter till en forskande konstnärlig lärarutbildning. Education as a Critical Force – Myth or Reality? Paper 2004 NERA/NFPF. Congress, Köpenhamn (2003)

*Rytmikens plats i skolans vardagsrum (2005, medförfattare Aurell-Hellström, M.)

*Konstnärliga arbetsmetoder i skolans vardagliga arbete. Om förebyggande specialpedagogiskt arbete (2005 medförfattare Aurell-Hellström, M.).

*Reformpedagogiskt spår i lärarutbildningen. Om möjligheter till en forskande konstnärlig lärarutbildning; Högskolan Kristianstad (2005).

*Det sitter i väggarna. Om reformpedagogiska initiativ i skolutvecklingen. Congress Theme: Education Widens Democracy – Or? Paper 2006 NERA/NFPF Congress Örebro University (2006)

*Kompetensutveckling – fortbildning för lärare. Skolutveckling med beprövade aktivitetspedagogiska erfarenheter; Högskolan Kristianstad (2007).

*Laboratorieskola i Lund (2009).

* Förändringens sex hemligheter – vad goda ledare gör för att deras organisationer ska utvecklas och överleva. Sammanfattning och översättning av professor Michael Fullans bok med titeln The Six Secrets of Change. Kommunförbundet Skåne; Forskning i korthet 2014:1.

* Mångdimensionell människa i endimensionell skola – drömmen om miljö för barnens fria växt, en kritisk tråd ur lärandetsidéhistoria från Sokrates i Aten till Lund – idéernas stad (2014).