Christina Wehtje


Christina Wehtje
Fil dr, bitr rektor

 

 

 

 

 

 

 

Biträdande rektor S:t Petri skola, Malmö

Legitimerad gymnasielärare i biologi och kemi, lektor i biologi (ämneslektor)

Det här är min kompetens inom det didaktiska området
Undervisat i mikrobiologi och molekylär genetik vid Lunds universitet 1994-1995
Undervisat biologi, kemi, mikrobiologi, miljökunskap på gymnasiet 1996- 2013

Min forskarutbildning och min forskning
Forskningsfält: Mikrobiologi
Min avslutade forskning: PhD i mikrobiologi 1991, Lunds universitet

Projekt jag deltar/deltagit i
Arbetar med kollegialt lärande på flera nivåer, från deltagande till processledning

Kontaktnät
Sitter som skolrepresentant i Naturvetenskapliga fakultetens                          utbildningsnämnd i Lund

Publikationer
Inom mikrobiologi och molekylär genetik, under slutet av 1980-talet och
början av 1990-talet:
* Holmbergx, C. & Rutberg, B. (1989) Cloning of the glycerol kinase gene of
Bacillus subtilis. FEMS Microbiology Letters 58, 151-156
* Holmberg, C., Beijer, L., Rutberg, B. & Rutberg, L. (1990) Glycerol
catabolism in Bacillus subtilis: nucelotide sequence of the genes encoding
glycerol kinas (glpK) and glycerol-3-phosphate dehydrogenase (glpD).
Journal of General Microbiology 136, 2367-2375
* Holmberg, C. & Rutberg, B. (1991) Expression of the gene encoding
glycerol-3-phosphate dehydrogenase (glpD) in Bacillus subtilis is controlled
by antitermination. Molecular Microbiology 5, 2891-2900
* Holmberg, C. & Rutberg, L. (1992) An inverted repeat preceding the
Bacillus subtilis glpD gene is a conditional terminator of transcription.
Molecular Microbiology 6, 2931-2938
* Beijer, L., Nilsson, R-P, Holmberg, C. & Rutberg, L. (1994) The glpP and
glpF genes of the glycerol regulon in Bacillus subtilis. Journal of General
Microbiology
139, 349-359
* Wehtje, C., Beijer, L., Nilsson R-P & Rutberg B (1995) Mutations in the
glycerol kinase gene restore the ability of a ptsGHI mutant of Bacillus
subtilis
to grow on glycerol. Microbiology 141, 1193-1198