Cecilia Olsson Jers


Cecilia Olsson Jers
Fil dr, universitetslektor

 

 

 

 

 

 

citat Min forskning ligger inom fältet svenska med didaktisk inriktning, med särskilt fokus på muntlig och skriftlig framställning. Jag är intresserad av hur människor talar och skriver fram sin trovärdighet i olika situationer och i olika sammanhang. citat

Fil dr i svenska med didaktisk inriktning. Jag har ett speciellt intresse för muntligt och skriftligt språkbruk, muntlig interaktion, berättande och retorik. Fortlöpande forskar jag inom och driver projektet ”Narrationer i forskningskommunikation: om berättelsen som akademiskt argument”. Tillsammans med kollegor arbetar jag i följande projekt: ”Lärarutbildningens språkpraktiker” med Camilla Thurén, ”Feedback and assessment of situated orality in education” med Anna Wärnsby samt ”FanTales” med Shannon Sauro.

Jag undervisar främst i muntlig och skriftlig kommunikation. Oftast hittar man mig i programkurser för blivande lärare, men också i högskolepedagogiska kurser för universitetets lärare, i fristående kurser på Malmö universitets olika fakulteter samt i fakultetsövergripande doktorandkurser.

Jag disputerade våren 2010 på avhandlingen ”Klassrummet som muntlig arena: att bygga och etablera ethos”, i vilken syftet var att undersöka hur elever bygger och etablerar ethos.

Tidigare forskningsprojekt jag drivit är till exempel ”Kommunikation mot profession. Muntlighet som en del av den kommunikativa kompetensen i utbildning” och ”Textsamtal som stöd för studenters skrivande”.