Camilla Christensson


camille_christensson

fil dr

Gymnasielärare

Undervisar i kemi och medicinsk orientering på gymnasiet samt kemididaktik på lärarutbildningen

Forskningsfält: Mikrobiologi, molekylärgenetik, patientsäkerhet och kemididaktik

Publikationer – kemididaktik
Christensson C (2015) Min egen produkt hemifrån – En undervisningsmetod för att öka elevers motivation att vilja lära sig kemi. Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbeten i skolan, Artikel nr 2/2015.

Christensson C och Sjöström J (2014) Chemistry in context: Analysis of thematic chemistry videos available online. Chemistry Education Research and Practice, 15, 59-69.

Christensson C (2013) Kemins år i kemiundervisningen. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift, 5, 26-27.

Christensson C (2012) Användbarheten av Kemins År 2011 i kemiundervisningen på gymnasiet – i relation till läroplanen (Gy 2011), ämnesplanen i kemi och elevers intressen. (Examensarbete på lärarutbildningen) Malmö högskola, Institutionen för lärande och samhälle, Malmö.

Publikationer – patientsäkerhet i läkemedelsutveckling
Christensson C, Gipson G, Thomas T och Weatherall J (2012) Text analytics for surveillance (TAS): an interactive environment for safety literature review. Drug Information Journal, 46, 115-123.

Christensson C, Thorén A och Lindberg B (2008) Safety of inhaled budesonide. Clinical manifestations of systemic corticosteroid-related adverse effects. Drug Safety, 31, 965-988.

Publikationer – enzymers påverkan på smaken i ost
Christensson C, Bratt H, Collins L, Coolbear T, Holland R, Lubbers MW, O’Toole PW och Reid JR (2002) Cloning and expression of an oligopeptidase, PepO, with novel specificity from Lactobacillus rhamnosus HN001 (DR20). Applied and Environmental Microbiology, 68, 254-262.

Christensson C, Pillidge CJ, Ward LJH och O’Toole PW (2001) Nucleotide sequence and characterization of the cell envelope proteinase plasmid inLactococcus lactis subsp. cremoris HP. Journal of Applied Microbiology, 91, 334-343.

Publikationer – genetisk modifiering av jäst för framställning av bränsleetanol från trämassa
Johansson B, Christensson C, Hobley T och Hahn-Hägerdal B (2001) Xylulokinase overexpression in two strains of Saccharomyces cerevisiae also expressing xylose reductase and xylitol dehydrogenase and its effect on fermentation of xylose and lignocellulosic hydrolysate. Applied and Environmental Microbiology, 67, 4249- 4255.

Eliasson A, Christensson C, Wahlbom CF och Hahn-Hägerdal B (2000) Anaerobic xylose fermentation by recombinant Saccharomyces cerevisiaecarrying XYL1, XYL2 and XKS1 in mineral medium chemostat cultures. Applied and Environmental Microbiology, 66, 3381-3386.

Publikationer – identifiering av mikroorganismer i biologisk vattenrening
Bradford D, Christensson C, Jakab N och Blackall LL (1998) Molecular biological methods to detect ’Microthrix parvicella’ and to determine its abundance in activated sludge. Water Science and Technology, 37, 37-45.

Rossetti S, Hildisch D, Christensson C, Del Dot T, Blackall LL och Tandoi V (1997) Isolation and identification of an Eikelboom Type 1863 strain as Acinetobacter johnsonii. Water Research, 31, 657-660.

Rossetti S, Christensson C, Blackall LL och Tandoi V (1997) Phenotypic and phylogenetic description of an Italian isolate of ’Microthrix parvicella’. Journal of Applied Microbiology, 82, 405-410.

Seviour EM, Blackall LL, Christensson C, Hugenholtz P, Cunningham MA, Bradford D, Stratton H och Seviour RJ (1997) The filamentous morphotype Eikelboom Type 1863 is not a single genetic entity. Journal of Applied Microbiology, 82, 411-421.

Blackall LL, Rossetti S, Christensson C, Cunningham MA, Hartman P, Hugenholtz P och Tandoi V (1997) The characterization and description of representatives of G bacteria from activated sludge plants. Letters in Applied Microbiology, 25, 63-69.