Annette Mars


annette_mars

Fil dr

Grundskollärare

Undervisar i musik

Forskningsfält Musikpedagogik. Kulturella verktyg för musikaliskt lärande.

Projekt jag deltagit i:

Publikationer: 

Mars, A. (2015). Creating space for composing: Frames, tools and collaboration. bulletin of empirical music education research6(1). 

Mars, A. (2012). Du kan aldrig ta elevens då och nu ifrån lärandet här och nu.. Artikeln har presenterats vid Musik och Samhälle, Malmö, Sverige.

Mars, A. (2013). Elevens då och nu. i C. Ferm Thorgersen (Redaktör), Perspektiv på praktiknära musikpedagogisk forskning: Utkomster av en forskarskola. (s. 79-101). Kapitel 3.Luleå: Luleå tekniska universitet.

Mars, A. (2011). Emic och Etic. Artikeln har presenterats vid Musik och Sam, Malmö, Sverige.

Mars, A. (2014). Kunskapande kraft i skapande verksamhet. i M. Askander, J. A. Lundin, & J. Söderman (redaktörer),Coda: andra antologin om Musik och samhälle. Stockholm: Kira Förlag. 

Mars, A., Sæther, E., & Folkestad, G. (2015). Musical learning in a cross-cultural setting: A case study of Gambian and Swedish adolescents in interaction. Music Education Research17(3), 296-311. 10.1080/14613808.2014.930120

Mars, A. (2011). Musical learning in cultural encounter: A case study of Gambian and Swedish adolescents in interaction. Artikeln har presenterats vid RIME, Exeter, Storbritannien.

Mars, A. (2013). Musical learning in cultural encounter: a case study of Gambian and Swedish adolescents in interaction. Artikeln har presenterats vid Nordiskt Nätverk för Musikpedagogisk forskning, Bergen, Norge.

Mars, A. (2011). Musical learning strategies in a cultural context.

Mars, A. (2014). Musical tools in collaborative learning project: the music teacher and the band in a high school musical as a case.. Artikeln har presenterats vid Nordic Network for Research in Music Education, Stockholm, Sverige.

Mars, A. (2012). Musikaliskt lärande i kulturmöte: En studie av gambiska och svenska ungdomar i samspel.i J. A. Lundin (Redaktör), Intro : En antologi om musik och samhälle. (s. 60-80). Malmö: Kira Förlag.

 

Mars, A. (2012). Musikaliskt lärande i kulturmöte: En fallstudie av gambiska och svenska ungdomar i samspel. Malmö: Lunds Universitet, Musikhögskolan i Malmö.

 

Mars, A. (2012). Musikaliskt lärande i kulturmöte: En studie av gambiska och svenska ungdomar i samspel..

 

Mars, A. (2015). Passed and now intertwining when learning is at stake.: Composing and learning in a musical theatre project . International Journal of Education and the Arts

 

Mars, A. (2015). Vem äger Julefrid?: Vem äger Julefrid? Cabasa. [Audiovisuella produktioner (digitala)].https://open.spotify.com/track/2BUBso1ODRrt6AGs3Vdyt3https://itun.es/se/4zVI_

.