Andreia Balan


andreia-balan

fil dr

Gymnasielärare

Undervisar i matematik

Forskningsfält Pedagogik – Bedömning för lärande

Projekt jag deltagit i:

Deltagit som expert i framtagningen av de nya kursplanerna i Gy11.

Drivit matematikutveckling i Helsingborgs stad

Arbetat med att hålla korta utbildningar/workshops i bedömning för lärande

Driver Matematiklyftet i Helsingborg

Publikationer:

Assessment for learning – A case study in mathematics education (2012)