Adriana Sturesson


adriana_sturesson

fil lic

Gymnasielärare i spanska och engelska

Forskningsfält: Projektbaserat lärande i spanskundervisning

Projekt jag deltar i:
Nyckelperson i implementeringen av lgr 11 i Svedala kommun

Lärarförbundets referensorgan för likabehandling och mångfald

Publikationer:
Maya indianernas utbildningssystem och dess nutida bidrag Universidad Panamericana;  México D.F; Facultad de Pedagogía; 1996
Projektbaserat lärande i undervisningen av spanska som modernt språk på  grundskolenivå i Sverige Universidad Panamericana; México D.F.; Facultad de Pedagogía; 2011
Tillämpligheten av projektbaserat lärande i spanskundervisning Revista Hispanista Escandinava; Lunds Universitet; Romanska insitutionen; pp. 91-102; 2012. Länk: http://goo.gl/vxBGgt