TEST – Anmälningssida


Jag är införstådd med att VIS, Vetenskap i skolan kommer att behandla mina personuppgifter för att kunna genomföra och leverera det/de arrangemang jag anmäler mig till. - Information om hur VIS behandlar dessa personuppgifter hittar du på http://www.visvis.se/integritet. I händelse av att jag anmäler någon annan än mig själv, så intygar jag att jag har rätt att lämna ut de personuppgifter som VIS, vetenskap i skolan efterfrågar. Jag är också införstådd med att VIS, vetenskap i skolan kan komma att fotografera och/eller filma hela eller delar av kurstillfället i dokumentationssyfte.
Jag är införstådd med att mitt namn, min titel och min organisationstillhörighet finns med på deltagarlistan i de fall en sådan skickas ut.
Adress, postnummer och stad
Om du inte har ett referens-ID, ange din signatur