Nyheter och kommentarer

AI – hot eller välsignelse?

De senaste två tre åren har alltfler röster hörts som menar att AI och robotar kommer att ta över hälften av alla nuvarande jobb och detta inom bara något eller ett par decennier. Massarbetslöshet står för dörren. Men finns det verkligen fog för sådana närmast apokalyptiska profetior? The Economist reder ut […]


Liberalerna toppar i forskarförtroende

Nära fyra av fem (79%) som sympatiserar med Liberalerna har stort eller ganska stort förtroende för forskare. Det kan jämföras med drygt hälften (52%) av Sverigedemokraternas sympatisörer. SD är det parti som ligger lägst i mätningen. På delad silverplats återfinns Vänsterpartiets och Miljöpartiets sympatisörer, båda 71%, tätt följda av Centerpartiets (70%). […]


Plan S kungsväg till undervisning på forskningsgrund?

”Förutom att tillgodogöra sig forskning måste lärare också själva kunna forska, medverka i forskning och forma forskning.” Det skriver åtta professorer och medlemmar i Lärarförbundets vetenskapliga råd i ett inlägg i Vetenskapsrådets nättidning Curie (21/5 2019). Hur göra detta möjligt? Genom att realisera den s k plan S, ett europeiskt initiativ […]


Borde skolan verkligen bli tråkigare?

Några kanske lyfte på ögonbrynet inför följande rubrik på Svenska Dagbladets debattsida i morse (21 maj 2019): ”Gör skolan tråkigare och jobbigare”. En och annan elev tycker nog att skolan är tråkig nog som den är och bland äldre generationer finns säkert de som med en rysning minns såväl sömngivande lektioner […]


Crafoordprisad havsforskare även fängslande popularisator

Årets Crafoordpris i ”biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi” gick till den amerikanska oceanografen och MIT-professorn Sallie Chisholm “för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”. Chisholm är också en skicklig och engagerad popularisator av sin vetenskap. Tillsammans med illustratören och författaren Molly Bang har hon gett ut […]


Äntligen! Åsa Wikforss invald i Svenska Akademien.

Svenska Akademien är åter de aderton. Och det allra sista invalet, annonserat idag (10 maj 2019), kunde knappast ha varit bättre. I december tar filosofiprofessorn Åsa Wikforss plats på stol nr 7. Därmed får akademien en medlem som stridbart och klokt står upp till försvar för kunskap och intellektuell hederlighet. I […]