Nyheter och kommentarer

Ett rop på akademisk frihet

28 november 2019. Erik Ringmar heter en svensk akademiker och numera professor vid statsvetenskapliga institutionen vid Ibn Haldun-universitet i Istanbul. Med sin bakgrund tillhör han förmodligen den exklusiva kvartil, kanske t o m percentil, av svenska universitetsforskare och -lärare som har många års erfarenhet av den akademiska världen i ett flertal […]


Ganska säker – men ingen racer

11 nov 2019. Den som tror på vetenskap som ett vinnande sätt att få grepp om hur världen är beskaffad kan kanske hämta en smula uppmuntran från en fallrapport i The Economist (2 nov 2019). ”Slow. But sure” är rubriken på den lilla berättelsen om hur ett metodfel ledde fram till […]


VIS höll årsstämma

6 november 2019. Igår höll VIS ordinarie årsstämma. Ett tilltagande intresse från framför allt mindre kommuner i regionen, ökat antal VIS-partner och en stor satsning på utvecklingsprojektet Young Infra Academy, YIA, är något av det som särskilt utmärker det gångna året. VIS verksamhetsledare, Maria Brännström, kunde också berätta att föreningen utfört […]


Årets YIA-projekt har startat

10 oktober 2019. Igår höll projektet Young Infra Academy (YIA) möter forskarna upptaktsmöte i Malmö. Projektet som leds av VIS vill att fler unga utbildar sig inom yrken där de kan vara med och skapa framtidens transportsystem. Bakom YIA står ledande företag och offentliga organ inom transportsektorn. Fyra sydsvenska gymnasieskolor och […]


VIS fick svar från utbildningsministern

7 okt 2019. I början av augusti skrev VIS till utbildningsminister Anna Ekström för att fästa hennes uppmärksamhet på möjliga förbättringar av vetenskapsundervisningen i gymnasiet, framför allt en bättre samordning mellan ämnena. Snabbt kom ett intresserat och utförligt svar. Ministern instämmer i att vetenskapsundervisning i skolan är viktigt och pekar på […]


Matematiksvårigheter – vad beror de på?

5 okt 2019. Varför har vissa svårare för matematik än andra? Bland frustrerade lärare och modfällda elever är det många som bra gärna skulle vilja veta svaret. VIS-medlemmen Ingemar Karlsson har i sin forskning, nyligen presenterad i en doktorsavhandling, försökt kasta ljus över denna välkända fråga som, i likhet med många […]