Nyheter och kommentarer

Satsning i Östra Göinge rena modellprojektet

1 april 2020. Under tre år ska VIS bistå Östra Göinge kommun i arbetet på att bygga upp en hållfast organisation för skolutveckling i grundskolan. Projektet som startar våren 2020 och pågår tre år är ett av VIS största. Dessutom ett uppdrag helt i linje med VIS grundidé: att kombinera kompetens […]


VIS-medlems avhandling medieuppmärksammad

10 mars 2020. I höstas skrev vi här på nyhetsplats om VIS-medlemmen Ingemar Karlssons färska avhandling som handlar om elever med svårigheter i matematik (Nyheter och kommentarer 5 oktober 2019). Nu har avhandlingen uppmärksammats på nyhetsplats i Svenska Dagbladet (7 mars 2020). I tidningens artikel intervjuas också den kanadensiska matematikprofessorn Erin […]


Delikat pussel med timmar väntar

23 februari 2020. I sportlovens tid uppdrar utbildningsministern åt Skolverket att se över grundskolans timplaner. Bättre balans mellan ämnena sägs vara avsikten: ”I skolan ska alla elever lära sig det man behöver för att kunna försörja sig, läsa vidare och vara en aktiv samhällsmedborgare”, säger Anna Ekström i ett pressmeddelande. Kanske […]


Vi tror, vi tror på forskarna…

14 december 2019. VA, Vetenskap & Allmänhet, har med oförtröttligt nit även i år tagit fram en s k forskningsbarometer, ett försök att ge en koncentrerad bild av forskningens plats i den svenska folksjälen. Av barometern som presenterades lagom till Luciakaffet framgår att förtroendet för forskare är ganska stabilt över åren. […]


Akademisk inflation?

10 december 2019. I dagens Svenska Dagbladet driver John Norell, vice ordförande i Fria moderata studentförbundet, i ett debattinlägg tesen att färre borde antas till universiteten. Den aktuella trenden är tvärtom. Årets antagna studenter är ca 5% fler än förra årets. Utbildningsinflation, menar Norell. Hans perspektiv är huvudsakligen ekonomiskt. Norell är […]


Stor PISA-lättnad – berättigat?

3 december 2019. Idag infaller årets triennala PISA-dag. PISA är något av ett återkommande hot mot nationen, ungefär som en olycksbådande komet med passage över himlen vart tredje år. Men i år kanske en och annan rektor ändå tänker hissa skolflaggan. Sverige har nämligen gått framåt. Kometen utplånade inte Skolverket eller […]