Nyheter och kommentarer

Crafoordprisad havsforskare även fängslande popularisator

Årets Crafoordpris i ”biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi” gick till den amerikanska oceanografen och MIT-professorn Sallie Chisholm “för upptäckten och banbrytande studier av jordens vanligaste fotosyntetiserande organism, Prochlorococcus”. Chisholm är också en skicklig och engagerad popularisator av sin vetenskap. Tillsammans med illustratören och författaren Molly Bang har hon gett ut […]


Äntligen! Åsa Wikforss invald i Svenska Akademien.

Svenska Akademien är åter de aderton. Och det allra sista invalet, annonserat idag (10 maj 2019), kunde knappast ha varit bättre. I december tar filosofiprofessorn Åsa Wikforss plats på stol nr 7. Därmed får akademien en medlem som stridbart och klokt står upp till försvar för kunskap och intellektuell hederlighet. I […]


Ständigt denna brist på forskningskommunikation…

För lite forskningskommunikation. Det verkar vara en evig fråga. Nu senast skriver Anna Ilar, vice ordförande i Sulf, kritiskt om saken i ett debattinlägg i nättidningen Curie (9 maj 2019). Det handlar om de gamla välkända problemen bristande meritvärde och för lite utbildning och träning i kommunikation. Samt kanske en något […]


Skåne välrepresenterat på högskolornas samverkanskonferens

Den här veckan (10-11 maj 2019) genomförs HSS, en vartannat år återkommande konferens för samverkan mellan högskolor och samhället i övrigt. Sydsverige sticker ut bland de ganska få inslag som handlar om samverkan mellan högskola och skola. I konferensens ”forskarlounge” där forskare samtalar om olika samverkansämnen är ett av temana samverkan […]


Långt till ”vetenskaplig grund” enligt studie

Tidsbrist och brist på ändamålsenlig infrastruktur för planering och uppföljning av lektioner. Det framstår som de verkligt stora hindren för att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Det hävdas i varje fall i en färsk rapport från Karlstads universitet. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av närmare 2 300 lärare från hela […]


Nu finns VIS på Wikipedia

Äntligen – nu finns en länge efterfrågad presentation av VIS på Wikipedia – här hittar du den. En bra länk att skicka vidare till den som vill ha en kortfattad beskrivning av vad VIS är och gör. VIS systerorganisation Forskningsnätet Skåne finns sedan flera år på Wikipedia – den presentationen hittar […]