Nyheter och kommentarer

VIS fick svar från utbildningsministern

7 okt 2019. I början av augusti skrev VIS till utbildningsminister Anna Ekström för att fästa hennes uppmärksamhet på möjliga förbättringar av vetenskapsundervisningen i gymnasiet, framför allt en bättre samordning mellan ämnena. Snabbt kom ett intresserat och utförligt svar. Ministern instämmer i att vetenskapsundervisning i skolan är viktigt och pekar på […]


Matematiksvårigheter – vad beror de på?

5 okt 2019. Varför har vissa svårare för matematik än andra? Bland frustrerade lärare och modfällda elever är det många som bra gärna skulle vilja veta svaret. VIS-medlemmen Ingemar Karlsson har i sin forskning, nyligen presenterad i en doktorsavhandling, försökt kasta ljus över denna välkända fråga som, i likhet med många […]


Tyck till om läroplansförslag

Skolverket har som säkert de flesta noterat presenterat sina första förslag till revidering av läroplanerna. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på förslagen. Vi tog en snabbtitt på förslagen i matematik och engelska för gymnasiet. Med tillfredsställelse noteras att området ”sannolikhet” finns med i planerna för förstnämnda ämne på lägsta […]


Årets sommarstipendiater återsamlade

För ett par dagar sedan (onsdag 28 augusti 2019) träffades Forskningsnätet Skånes sommarstipendiater för att redovisa erfarenheterna från två veckor hos forskare på Lunds universitet, SLU och Malmö universitet. Tolv gymnasieelever har deltagit i olika projekt, från nanoteknik och växtskyddsforskning till rättssociologi och experimentell humanistisk forskning denna sommar, den åttonde med […]


VIS skickar idéskrift om vetenskapsundervisning till utbildningsministern

Undervisning om vetenskap i skolan – dags för ett samlat grepp? är namnet på en skrift som VIS publicerar idag (6 aug 2019) här på hemsidan. Samtidigt skickar föreningen en skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström och föreslår såväl utredning som försöksverksamhet. I skriften argumenteras för en ökad satsning på ”vetenskaplig bildning”, […]


Emma Frans slog ett slag för vetenskaplig berättelse

När vetenskapsjournalisten och forskaren Emma Frans sommarpratade i P1 i lördags (13/7 2019) var hennes bärande tema något som hon ungefär kallade ”berättelsen om den vetenskapliga metoden”. Det är en berättelse som skiljer sig från de mer rafflande vi är vana vid men som ändå borde kunna fånga många människor med […]