Långt till ”vetenskaplig grund” enligt studie

Tidsbrist och brist på ändamålsenlig infrastruktur för planering och uppföljning av lektioner. Det framstår som de verkligt stora hindren för att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Det hävdas i varje fall i en färsk rapport från Karlstads universitet. Rapporten bygger på en enkät som besvarats av närmare 2 300 lärare från hela landet och med god spridning på undervisningsämnen. Rapporten bör bli en tankeställare för alla inblandade parter, från Skolverket till […]


Nu finns VIS på Wikipedia

Äntligen – nu finns en länge efterfrågad presentation av VIS på Wikipedia – här hittar du den. En bra länk att skicka vidare till den som vill ha en kortfattad beskrivning av vad VIS är och gör. VIS systerorganisation Forskningsnätet Skåne finns sedan flera år på Wikipedia – den presentationen hittar du här.


Lyckad LSK 2019 samlade 150

LSK, Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2019 gick av stapeln i Hässleholm lördagen den 16 mars. Hela 150 deltagare hade anmält sig. Det gick inte att ta fel på att konferensen uppfattades som mycket lyckad. Här kan du läsa mer om eftermälet och du hittar också Anette Olins key-noteföredrag. I sinom tid kommer också konferensproceedings.


Högskolelärare: Satsa mer på gymnasiearbetet!

Det är ingen nyhet att lärare på högskolan anser att eleverna från gymnasiet är mindre väl förberedda än de borde vara. Nu har Skolverket intervjuat några högskolelärare och sammanfattat denna undersökning i en rapport, Gymnasieskolans högskoleförberedelse (Skolverket, rapport 477. 2019). Inte oväntat för oss på VIS lyfts gymnasiearbetet fram – här ett par citat ur rapporten: ”På den samhällsvetenskapliga utbildningen tycker lärarna att många nybörjarstudenter vid sidan av grundläggande förkunskaper […]


Skönhetstävling – i matematik?

Två svenska forskare har gjort ett pionjärarbete för att klarlägga vad det är som gör att matematik kan uppfattas som vackert, något som man inte sällan hör matematiker av facket tala om sinsemellan. Kanske en ny vinkel i matematikundervisningen som många lärare ännu inte prövat? Så här säger i varje fall den ena forskaren, Manya Sundström, matematikdidaktiker och docent vid institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik vid Umeå universitet, till […]


Skolan – ett komplext socialt system?

Missa inte att läsa Peter Bensons krönika om ömtåligheten hos s k komplexa sociala system i Svenska Dagbladet (måndag 11 mars 2019). Den sammanfattar på ett utmärkt sätt förklaringar till att sådana system stundom bryter ihop, framför allt utifrån de teorier som den amerikanske antropologen Joseph Tainter presenterade för trettio år sedan i The Collapse of Complex Societies (ej översatt till svenska). Tainters föremål var bl a Mayakulturen och Romarriket. Visserligen […]