Var finns vi?


VIS har sin bas i Skåne och tar idag uppdrag i första hand i denna del av landet.

Vi räknar med att efter hand utveckla samarbete med forskarutbildade lärare i andra delar av landet och få större möjligheter att erbjuda tjänster även utanför.

I nuläget finns VIS-lärare i de markerade kommunerna på kartan
skanekartavis2