Var finns vi?


VIS har sin bas i Skåne och men genomför idag uppdrag även på andra håll i Sverige. VIS utvecklar hela tiden samarbetet med forskarutbildade lärare utanför Skåne.

Är du forskarutbildad lärare verksam utanför Skåne? Tycker du att VIS verksamhetsidé är intressant och skulle vilja bli medlem? Eller kanske även pröva att jobba med något VIS-uppdrag? I så fall ska du kontakta VIS verksamhetsledare – kontaktuppgifter hittar du här.

 

 

Skåne är VIS hemmaregion – kommuner där VIS-lärare arbetar mörkmarkerade.
skanekartavis2