Young Infra Academy


Transporter är en av våra stora framtidsutmaningar. Metoder för att transportera människor och varor måste utvecklas med hänsyn till faktorer som effektivitet, bekvämlighet, energiförbrukning, klimat och andra miljöfaktorer, och ekonomi. Här krävs skarpa hjärnor, mycket kreativitet och ett rejält intresse.

Det är ungefär så man resonerade inom det strategiska nationella och Vinnovastödda innovationsprogrammet InfraSweden2030 som är helt ägnat åt transportinfrastruktur. Hur ska vi idag nå ut till unga som kan vilja jobba med sådan infrastruktur om några år? Hur når vi skolan bäst? Frågorna landade 2017 i ett samarbete med VIS, förmedlat av föreningen Vetenskap & Allmänhet. VIS sätt att skapa kontakter mellan skola och forskarvärld och metoden med s k husforskare som ger stöd i gymnasiearbetet (mer om det nedan) spelade en avgörande roll. Att koppla ihop detta med expertisen hos företag som är engagerade i InfraSweden2030-projektet YIA, Young Infra Academy, sågs som ett starkt koncept.

Företag som medverkar

En grundbult i projektet eftersom företagen sitter inne med ovärderlig kompetens och kunskap om infrastruktur i verkligheten. De ställer upp med all expertis och bidrar med viktiga fakta som eleverna behöver för sitt gymnasiearbete.

De här företagen är med i det skånska skolprojektet:

 • Trelleborg AB
 • E.ON
 • PEAB
 • Mercedes
 • ÅF
 • JM
 • NCC
 • Ramböll
 • Eloped
 • Radinn
 • WSP

Husforskare

Innebär att en eller flera forskare knyts till skolorna under den period som eleverna genomför sina gymnasiearbeten eller medan ett längre projekt pågår. Husforskarna ger stöd och tips åt eleverna men deltar också i fortbildningsinsatser för lärare.  De ger råd, lär ut vetenskapliga metoder, håller föredrag, tar med elever och lärare till sina institutioner och öppnar dörrar till forskarkolleger.

VIS fungerar som koordinator. Erfarenheten är att denna arbetsmodell ger bättre resultat än t ex tillfälliga föredrag eller studiebesök. Det stora värdet av kontinuitet i skolans forskarkontakter påtalas för övrigt bl a av Teknikföretagen (i en rapport 2017) och Teknikdelegationen (i slutrapporten 2010).

Husforskare och andra forskare som medverkar i YIA-projektet kommer främst från Lunds Tekniska Högskola – Avdelningen för Designvetenskaper och Avdelningen för Byggproduktion.

Plattformen: InfraSweden2030

Drivs av medlemmar med stor tyngd inom infrastruktursektorn, från stora bygg- och konsultföretag till myndigheter, högskolor och organisationer, och stöds av innovationsmyndigheten Vinnova. Här hittar du listan över medlemmar i InfraSweden2030.

Vad har hänt och vad händer i YIA-projektet?

Startade med pilotprojekt 2017-18 där 23 gymnasieelever och fem företag var engagerade. Slutresultatet blev åtta presenterade gymnasiearbeten. Här kan du läsa mera om projektets första tid.

I pilotprojektet deltog S:t Petri skola, Malmö och Einar Hansengymnasiet, Malmö.               

Upptaktsmöte för läsåret 2019-20 hålls 9 oktober 2019 kl 15-17 på S:t Petri skola i Malmö – läs mer här.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Maria Brännström maria.brannstrom@visvis.se eller bitr projektledare Annika Andersson, annika.andersson@visvis.se.