NYHETER OM VETENSKAP I SKOLAN


Nu finns VIS på Wikipedia

Äntligen – nu finns en länge efterfrågad presentation av VIS på Wikipedia – här hittar du den. En bra länk att skicka vidare till den som vill ha en kortfattad beskrivning av vad VIS är […]


Lyckad LSK 2019 samlade 150

LSK, Lärarnas Skolutvecklingskonferens 2019 gick av stapeln i Hässleholm lördagen den 16 mars. Hela 150 deltagare hade anmält sig. Det gick inte att ta fel på att konferensen uppfattades som mycket lyckad. Här kan du […]


Högskolelärare: Satsa mer på gymnasiearbetet!

Det är ingen nyhet att lärare på högskolan anser att eleverna från gymnasiet är mindre väl förberedda än de borde vara. Nu har Skolverket intervjuat några högskolelärare och sammanfattat denna undersökning i en rapport, Gymnasieskolans […]


Skönhetstävling – i matematik?

Två svenska forskare har gjort ett pionjärarbete för att klarlägga vad det är som gör att matematik kan uppfattas som vackert, något som man inte sällan hör matematiker av facket tala om sinsemellan. Kanske en […]


Skolan – ett komplext socialt system?

Missa inte att läsa Peter Bensons krönika om ömtåligheten hos s k komplexa sociala system i Svenska Dagbladet (måndag 11 mars 2019). Den sammanfattar på ett utmärkt sätt förklaringar till att sådana system stundom bryter […]