– Retorik – ett kommunikativt verktyg


Från din egen utbildningstid minns du säkert någon lärare extra tydligt. Kanske var det en lärare som trollband dig så att du lyckades över förväntan med din kurs. Vad var det då som egentligen hände? Vad berodde det på? Kan alla lära sig att övertyga andra som han eller hon gjorde eller är det få förunnat?

Detta är några av de frågor som besvaras i heldagsaktiviteten ”Retorik – ett kommunikativt verktyg”. Under heldagen får ni både jobba praktiskt i workshops och ta del av genomgångar där det bland annat beskrivs hur beprövade modeller kring retorik har blivit till väletablerade teorier.

Genom den retoriska processen, utvecklas på ett tydligt och medvetet plan, hur budskap bör förmedlas, både muntligt och skriftligt, för att nå ut på bästa sätt.

Förståelsen för retorik, som mål och medel, betonas av skolverket i de nya styrdokumenten. Den retoriska arbetsprocessen kräver ett vetenskapligt förhållningssätt. Att undervisningen i retorik med tydlighet behöver få plats i dagens skolor beror bland annat på är att det har blivit svårare, i vårt moderna mediesamhälle, att nå ut med sitt budskap. Ett arbete med retorikens teorier ger en auktoritet att klara av dagens ökande informationsmängd i olika medier.

Den undervisning och de övningarna i retorik som vi erbjuder binder även ihop och skapar förståelse för flera av de kunskapskrav som eleverna ska uppnå i skolans olika ämnen.

Kursens syfte

  • Att ge kunskap om retorik ur ett vetenskapligt förhållningssätt.
  • Att ge metoder för lärare att arbeta med retorik utifrån skolans styrdokument.
  • Att ge kunskap om hur retorik kan användas för att öka förståelsen för kommunikation med olika medel i skilda medier.
  • Att arbeta med retorik i olika workshops.

Målgrupp

Aktiviteten riktar sig till gymnasielärare som i sin undervisning arbetar med att utveckla elevernas meningsskapande förmåga.

Tidsplan

En heldag

För mer information och intresseanmälan kontakta: info@visvis.se