– Att undervisa hjärnsmart


Forskningen om hjärnan fullständigt exploderar och varje år publiceras runt 100 000 studier om den. Hur kan du som pedagog effektivisera din undervisning genom att addera kunskap om den formbara hjärnan?

Med didaktiken som grund bygger vi broar till neurovetenskap och kognitionspsykologi. Genom broarna vill vi förmedla kunskap om hur man kan lära sina elever att förstå hur man lär sig så att de kan effektivisera, äga och ta ansvar för sitt eget lärande.

Samtidigt får du som pedagog förklaringar till varför den beprövade erfarenheten ofta fungerar. Du får också tunga argument till dina undervisningsstrategier.

Grundupplägget består av tre tillfällen i form av föreläsningar/workshopar (90 min per gång). Vi uppmanar er pedagoger att testa strategier och verktyg i undervisningen. Därför är det värdefullt att sprida ut tillfällena med intervaller på några veckor så att ni hinner testa verktygen för att vi sedan gemensamt kan reflektera över vad som hände i undervisningen och hur man kan gå vidare. Att utvecklas som pedagog handlar snarare om ett “görande” än att läsa sig till pedagogisk erfarenhet. Därför är det viktigt att våga prova och kanske till och med “misslyckas” för att utvecklas – allt i ett reflekterande lärande.

Är du kanske intresserad av en eller två workshopar? Vi modifierar så klart innehållet så att de passar just era behov.

 

Workshop 1: Minnet

Den första workshopen tar sin utgångspunkt i att hjärnan är plastisk och formbar (neuroplasticitet) och vad det innebär för synen på lärande. Vad händer i hjärnan när man lär sig något nytt? Med en grundläggande modell för inlärning baserad på neurovetenskap kan man förmedla till sina elever hur man kan effektivisera skapandet av hållbara långtidsminnen.

 

Workshop 2: Mindset

Med kunskap om hjärnan och inlärning kan man förklara för eleverna varför det är så ansträngande och svårt att lära nytt och varför man gärna flyr från svåra utmaningar. Att hjärnan är plastisk är nära kopplat till elevernas syn på intelligens och förmågor – det som kallas för mindset. Hur kan man få eleverna till ett mer dynamiskt mindset för att de ska ta sig an utmaningar och utvecklas mer?

 

Workshop 3: Motivation

Hur fungerar hjärnans belöningssystem och hur kan man med kunskap om inre motivation hjälpa sina elever att vinna och behålla motivationen. Vad är grit och hur får man eleverna att kämpa i motgång?

 

Mer information, kontakta Maria Brännström, maria.brannstrom@visvis.se, 0708-974894