– Lösningsfokuserade samtal


Kursledare: Gunilla Peterson, diplomerad i Lösningsfokus, rektor

Vad är lösningsfokus? Det finns två olika sätt att se på problem – lösningsfokus och problemfokus.

Lösningsfokus handlar om ett speciellt sätt att förhålla sig till problem och svårigheter. Det går inte att leva utan att stöta på̊ problem, det är ofrånkomligt. Men vi kan påverka mycket genom sättet vi hanterar problem. Det vanligaste sättet kan vi kalla problemlösning. Fokus ligger på̊ hur man kan lösa problemet. Kan vi lista ut hur problemet uppstått och vad som orsakar det, så kan vi utifrån det hitta en strategi for att lösa det. På det sättet kan vi bli av med det som plågar oss och vi slipper därmed problemet.

Men det finns ett annat sätt att tänka – fokusera på vad vi vill uppnå istället för vad vi vill slippa. Detta sätt kallas lösningsfokus. Istället för att förstå hur problem uppstår så försöker vi förstå vad vi vill, vad som redan fungerar och vad vi kan göra i praktiken för att uppnå det vi önskar. Att utveckla lösningar kan i bästa fall leda till att problemen automatiskt avvecklas. Om problemet är ”bråk”, så är ”att vara sams” ett sätt att eliminera problemet. Är vi sams, så kan vi inte samtidigt bråka. Vet vi dessutom hur vi skall göra for att fortsatta vara sams även när det uppstår konflikter, och hur vi kan återgå till att vara sams även när vi hamnat i ett bråk, då har vi börjat uppnå en stabil lösning.

Att identifiera och sedan göra mer av det som fungerar är grunden i ett lösningsfokuserat arbetssätt. Detta låter kanske lätt och allt är lätt när man kan det. För att bli en duktig lösningsfokuserad person krävs övning i att ställa frågor och övning i att lyssna. Resultatet blir en vardag med en stor nyfikenhet på hur människor löser sina problem och en djup respekt för hur mycket människor anstränger sig i olika situationer.

Utbildningen består av tre tillfällen i form av föreläsningar/workshopar, 3 h per tillfälle. Mellan träffarna prövar vi metoden för att i kommande träff gemensamt reflektera över vad som händer i samtalen och hur vi kan gå vidare. Det är viktigt att våga prova och kanske till och med “misslyckas” för att utvecklas – allt i ett reflekterande lärande. Ur ett skolutvecklingsperspektiv ser vi fördelar med att några kollegor vid samma enhet går utbildningen tillsammans.

Ytterligare information om kursdatum och plats, kontakta Maria Brännström (maria.brannstrom@visvis.se)

För VIS-partner gäller särskilda avtal.